I. GIỚI THIỆU CHUNG

Tên đơn vị: Trung tâm dịch vụ  đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Tổ 8, đường Trần Phú, Phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 02163.856.699

Email: [email protected]

Số Tài khoản: 37110000145756 tại Ngân hàng BIDV Yên Bái.

Số tài khoản: 8701201000880 tại Ngân hàng NN & PTNT thành phố Yên Bái II.

1. Lịch sử phát triển của Trung tâm

Trung tâm dịch vụ  đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái được thành lập theo quyết định số 190/2003/QĐ-UBND ngày 29/5/2003 của Ủy ban Nhân nhân tỉnh Yên Bái và chính thức đi  vào hoạt động kể từ ngày 01/7/2003. Vị trí chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức được quy định tại Quyết định số 103/QĐ-STP ngày 14/9/2018 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái, Trung tâm có chức năng  đấu giá các loại tài sản quy định tại Luật đấu giá tài sản và các văn bản Pháp luật khác có liên quan trong lĩnh vực  đấu giá tài sản.

Trong quá trình hoạt động, trung tâm dịch  vụ  đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái từng bước khẳng định được vị trí vai trò, đảm nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao,  tổ chức các cuộc  đấu giá theo quy định của Pháp luật, tham mưu cho Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hoạt động  đấu giá tài sản tại địa phương. Qua hoạt động  đấu giá đã thể hiện tính công khai minh bạch, hạn chế tiêu cực góp phần tăng thu cho ngân sách Nhà nước. Công tác đấu giá từng bước đi vào nền nếp có sự chỉ đạo thống nhất, sự phối hợp hiệu quả của các Ngành, các cấp trong việc chuyển giao  các loại tài sản  đấu giá trong tỉnh cũng như các đơn vị ngoài tỉnh.

Trung tâm dịch vụ  đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng,  chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế của Sở Tư pháp. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu được ngân sách cấp hỗ trợ một phần kinh phí.

Hoạt động của Trung tâm trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, phát huy vai trò cá nhân thông qua nhiệm vụ được phân công.

Về chế độ tài chính: Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu của Nhà nước được ngân sách hỗ trợ  một phần kinh phí; chế độ kế toán hạch toán theo quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong quá trình hoạt động, đơn vị chịu trách nhiệm trước Pháp luật các quy định về  đấu giá tài sản, đền bù thiệt hại do lỗi của đấu giá viên gây ra.

2. Cơ sở vật chất

Từ việc đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm đạt được, nhằm tạo điều kiện tốt nhất để đơn vị phát huy vai trò cũng như việc tổ chức thực hiện, ngày 16/4/2014  Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quyết định số  496/QĐ-UBND về việc điều chuyển trụ sở cho Trung tâm dịch vụ  đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái. Trụ sở mới sau khi xây dựng, cải tạo  nằm ở trung tâm tỉnh lỵ, tọa lạc trên diện tích 2000m2 bao gồm 02 khối nhà 02 tầng  diện tích  xây dựng 1000m2 với 20 phòng làm việc trong đó có 02 hội trường sức chứa 150 người với đầy đủ các trang thiết bị đảm bảo cho các cuộc đấu giá các loại tài sản có giá trị lớn với nhiều người tham gia.

Trung tâm đã trang bị đầy đủ các trang thiết bị, công cụ dụng cụ cần thiết và hiện đại để phục vụ cho việc tổ chức đấu giá tài sản như: 10 bộ máy tính để bàn, 06 chiếc máy tính xách tay, 10 chiếc máy in Canon, Máy scanner, Máy ảnh, Máy chiếu, Loa di động, Máy quay phim, thùng đựng phiếu trả giá, bảo đảm an toàn bảo mật và các phương tiện khác đảm bảo cho việc đấu giá . Trung tâm cũng trang bị đủ hệ thống camera giám sát, ghi hình đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cần thiết phải có …Các thiết bị đều được đầu tư mới nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của hoạt động đấu giá.

Với những điều kiện về con người cơ sở vật chất và nền tảng kiến thức pháp lý vững vàng Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái sẽ mang lại những dịch vụ chất lượng và hiệu quả nhất với mức chi phí thấp và sự cạnh tranh lành mạnh. Trong thời gian tới Trung tâm chắc chắn sẽ nhận được sự tin tưởng của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức kinh tế, các ngân hàng, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh  trong lĩnh vực tổ chức đấu giá tài sản.

3. Phạm vi, đối tượng, tính chất hoạt động của đơn vị

Trung tâm có thể thực hiện hoạt động đấu giá tài sản trên toàn quốc. Các loại tài sản Trung tâm thực hiện đấu giá bao gồm:

 • Tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
 • Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của pháp luật;
 • Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm;
 • Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự;
 • Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản kê biên để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
 • Tài sản là hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia;
 • Tài sản cố định của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;
 • Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản;
 • Tài sản hạ tầng đường bộ và quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
 • Tài sản là quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản;
 • Tài sản là quyền sử dụng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng;
 • Tài sản là quyền sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện;
 • Tài sản là nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật;
 • Tài sản khác mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá.
 • Tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức tự nguyện lựa chọn bán thông qua đấu giá theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật này.

II. NHÂN SỰ CỦA TRUNG TÂM

1. Đấu giá viên

Trung tâm hiện có 03 đấu giá viên  có bề dầy hoạt động trong lĩnh vực đấu giá  cả về thời gian lẫn kinh nghiệm từ trên 10 năm trở lên,  03 viên chức đã qua lớp đào tạo nghề đấu giá đang được đề nghị cấp thẻ đấu giá viên. Đội ngũ nghiệp vụ  của Trung tâm 100% có trình độ đại học, có bề dày kinh nghiệm, được tham gia các lớp tập huấn  nghiệp vụ đấu giá do Bộ Tư pháp tổ chức, đảm bảo trình độ chuyên môn, tính chuyên nghiệp năng động, trách  nhiệm trong họat động đấu giá.

2. Bộ phận bán hồ sơ, văn thư, kế toán, thủ quỹ:

Gồm 05 người đều có trình độ cử nhân luật, kinh tế, tài chính có thời gian công tác từ 05 năm trở lên luôn tự học hỏi, trang bị kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động đấu giá tài sản.

III. ĐỊNH HƯỚNG CỦA TRUNG TÂM

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Trung tâm đã tập trung xây dựng và triển khai các mô hình, hình thức đấu giá có hiệu quả. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, trung tâm đã đầu tư từ nhân lực, cơ sở vật chất  đến tích lũy kinh nghiệm từ đó  ngày càng chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tế đề ra.

Để tiếp tục xây dựng Trung tâm ngày càng lớn mạnh, hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả, Trung tâm tiếp tục chú trọng trong việc đào tạo xây dựng đội ngũ đấu giá viên, viên chức và người lao động của Trung tâm luôn giữ vững phẩm chất chính trị, nâng cao năng lực công tác, đạo đức nghề nghiệp.

Cải cách các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các khách hàng tham gia đấu giá.

Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng được  yêu cầu ngày càng cao của hoạt động đấu giá tài sản. Tiến tới tổ chức đấu giá trực tuyến trên mạng.

Với đội ngũ cán bộ viên chức trẻ, năng động có trình độ có nhiệt huyết với nghề cùng với bề dầy kinh nghiệm Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái hoàn toàn tin tưởng sẽ là một địa chỉ uy tín để thực hiện tốt nhất các dịch vụ đấu giá của các cá nhân tổ chức có tài sản đấu giá, là một địa chỉ tạo được niềm tin trong hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng như trên toàn quốc.