Thông báo đấu giá tài sản

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái – tổ 8, đường Trần Phú, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

2. Đơn vị có tài sản: Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái.

Địa chỉ: tổ 2, phường Đồng Tâm,thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

3. Tài sản đấu giá: Vật tư, vật liệu thanh lý thu hồi từ tài sản trên đất của Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái. Bao gồm sắt các loại, tôn xốp lợp mái, tôn lợp mái, thép lan can Inox, cửa đi, cửa sổ pano kính, cửa đi cửa sổ gỗ, khuôn cửa gỗ, nhôm tận thu, gỗ củi là cửa, khuôn cửa gỗ cũ.

Tổng giá khởi điểm: 392.842.000đ (Ba trăm chín mươi hai triệu tám trăm bốn mươi hai nghìn đồng chẵn ).

* Lưu ý: Khối lượng, số lượng vật tư, vật liệu thanh lý nói trên còn ở nguyên trạng trong các hạng mục công trình chưa phá dỡ. Giá trúng đấu giá  mua được tài sản nói trên là phiếu có giá trả cao nhất. 

– Căn cứ để tính khối lượng, số lượng vật tư, vật liệu thu hồi dựa trên hồ sơ thiết kế và vật tư, vật liệu thu hồi còn nằm trong các hạng mục công trình chưa phá dỡ, chính vì thế khối lượng, số lượng vật tư, vật liệu thực tế thu hồi có thể tăng hoặc giảm so với thông báo đấu giá.Trong trường hợp: Khối lượng, số lượng vật tư, vật liệu thu hồi thực tế tăng so với thông báo đấu giá (Có thể tăng từng loại hoặc tăng tất cả các hạng mục tài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *