Quyền sử dụng đất đối với 05 thửa đất ở đô thị tại tổ 11, thị trấn Yên Thế; 05 thửa đất ở đô thị tại tổ 12, thị trấn Yên Thế và 33 thửa đất ở nông thôn tại thôn Làng Quị, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

 

 

                      THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

 

1.Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 02163.856699

2. Đơn vị có tài sản: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 05 thửa đất ở đô thị tại tổ 11, thị trấn Yên Thế; 05 thửa đất ở đô thị tại tổ 12, thị trấn Yên Thế và 33 thửa đất ở nông thôn tại thôn Làng Quị, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Cụ thể:

3.1. Quyền sử dụng đất 05 thửa đất tại tổ 11, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên:

 

Stt Số thửa  đất Số lô Diện tích
(m2/thửa)
Giá khởi điểm (đồng/thửa) Tiền đặt trước tham gia đấu giá (đồng) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (đồng/hồ sơ)
Nhóm I. Thửa Thường (04 thửa)        
1 920 1 127,4 980.980.000 196.196.000 500.000
2 921 1 125,4 965.580.000 193.116.000 500.000
3 922 1 121,9 938.630.000 187.726.000 500.000
4 923 1 113,5 873.950.000 174.790.000 500.000
Nhóm II: Thửa góc (01 thửa)  
5 924 1 142,0 1.221.200.000 244.240.000 500.000

 

 

3.2. Quyền sử dụng đất 05 thửa đất tại tổ 12, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên:

Stt Số thửa  đất Số lô Diện tích
(m2/thửa)
Giá khởi điểm (đồng/thửa) Tiền đặt trước tham gia đấu giá (đồng) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (đồng/hồ sơ)
1 925 1 106,4 776.720.000 155.344.000 500.000
2 926 1 106,4 776.720.000 155.344.000 500.000
3 927 1 106,4 776.720.000 155.344.000 500.000
4 928 1 140,4 1.024.920.000 204.984.000 500.000
5 929 1 140,4 1.024.920.000 204.984.000 500.000

3.3. Quyền sử dụng đất 33 thửa đất tại thôn Làng Quị, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên

Stt Số thửa  đất Số lô Diện tích
(m2/thửa)
Giá khởi điểm (đồng/thửa) Tiền đặt trước tham gia đấu giá (đồng) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (đồng/hồ sơ)
Nhóm I. Thửa Thường (29 thửa)        
1 301 1 110.0 293.700.000 58.740.000 200.000
2 302 1 110.0 293.700.000 58.740.000 200.000
3 303 1 110.0 293.700.000 58.740.000 200.000
4 304 1 110.0 293.700.000 58.740.000 200.000
5 305 1 110.0 293.700.000 58.740.000 200.000
6 306 1 110.0 293.700.000 58.740.000 200.000
7 307 1 110.0 293.700.000 58.740.000 200.000
8 308 1 110.0 293.700.000 58.740.000 200.000
9 309 1 110.0 293.700.000 58.740.000 200.000
10 310 1 110.0 293.700.000 58.740.000 200.000
11 311 1 110.0 293.700.000 58.740.000 200.000
12 351 1 110.0 293.700.000 58.740.000 200.000
13 352 1 110.0 293.700.000 58.740.000 200.000
Stt Số thửa  đất Số lô Diện tích
(m2/thửa)
Giá khởi điểm (đồng/thửa) Tiền đặt trước tham gia đấu giá (đồng) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (đồng/hồ sơ)
14 353 1 110.0 293.700.000 58.740.000 200.000
15 354 1 110.0 293.700.000 58.740.000 200.000
16 355 1 110.0 293.700.000 58.740.000 200.000
17 356 1 110.0 293.700.000 58.740.000 200.000
18 357 1 110.0 293.700.000 58.740.000 200.000
19 358 1 110.0 293.700.000 58.740.000 200.000
20 360 1 110.0 293.700.000 58.740.000 200.000
21 361 1 110.0 293.700.000 58.740.000 200.000
22 362 1 110.0 293.700.000 58.740.000 200.000
23 363 1 110.0 293.700.000 58.740.000 200.000
24 365 1 110.0 293.700.000 58.740.000 200.000
25 367 1 110.0 293.700.000 58.740.000 200.000
26 368 1 110.0 293.700.000 58.740.000 200.000
27 369 1 110.0 293.700.000 58.740.000 200.000
28 370 1 110.0 293.700.000 58.740.000 200.000
29 371 1 110.0 293.700.000 58.740.000 200.000
Nhóm II. Thửa đất tương đối vuông vắn (03 thửa)  
30 359 1 120.0 314.400.000 62.880.000 200.000
31 364 1 132.0 345.840.000 69.168.000 200.000
32 372 1 129.5 339.290.000 67.858.000 200.000
Nhóm III: Thửa đất không vuông vắn, diện tích lớn        
33 366 1 221.0 563.550.000 112.710.000 500.000

(Giá khởi điểm của từng thửa đất đấu giá chưa bao gồm thuế và các loại phí, lệ phí, người mua phải nộp theo quy định. Khách hàng trả giá từ giá khởi điểm (đồng/thửa) của từng thửa đất trở lên. Bán tách rời từng thửa đất).

  1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 23/8/2023 đến hết ngày 25/8/2023, khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái để được tổ chức hướng dẫn đi xem tài sản tại thực địa các thửa đất tại tổ 11, thị trấn Yên Thế; tổ 12, thị trấn Yên Thế và thôn Làng Quị, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
  2. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký mua và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái từ 8h ngày 23/8/2023 đến 16h ngày 11/9/2023 (vào các ngày làm việc trong tuần, trong giờ hành chính; trừ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ); tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lục Yên từ 9 giờ đến 16h các ngày 06, 07, 08/9/2023. Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật, khi đến đăng ký phải có căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (bản photo kèm bản gốc để đối chiếu).
  3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: vào các ngày 11; 12 và đến 16h ngày 13/9/2023, khách hàng nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá vào 1 trong 2 tài khoản sau của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái:

– Tài khoản số 37110000145756 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Yên Bái.

– Tài khoản số 8701201000880 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh thành phố Yên Bái 2.

Nội dung: [tên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá] nộp tiền đặt trước thửa đất số [số thửa đất] tại [địa chỉ thửa đất] và nộp 01 bản chính chứng từ nộp tiền đặt trước cho bộ phận bán hồ sơ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái trước ngày công bố giá. Khoản tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái và không được tính lãi trong mọi trường hợp.

Khách hàng nộp số tiền đặt trước của từng thửa đất ít nhất bằng số tiền đã niêm yết. Trường hợp khách hàng nộp thiếu tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện đấu giá. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái chấp nhận khoản tiền đặt trước khách hàng tự nguyện nộp cao hơn số tiền đã niêm yết.

 

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Bắt đầu vào hồi 9 giờ ngày 14/9/2023 tại hội trường Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
  2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái bỏ vào thùng phiếu. Trung tâm tiếp nhận phiếu trả giá từ ngày bán hồ sơ đến 16h ngày 13/9/2023 (không tính theo dấu bưu chính đối với trường hợp gửi phiếu qua đường bưu chính).
  3. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

SĐT 02163.856.699

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *