Tai sản Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Nghĩa Lộ

 SỞ TƯ  PHÁP TỈNH YÊN BÁI

TRUNG TÂM DỊCH VỤ

 ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

––––––––––––––

Số: 75 /TB-TTĐG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––

 

              Yên Bái, ngày 16 tháng 10 năm 2023

 

 

 

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

 

 1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

    Địa chỉ: tổ 8 đường Trần Phú, Phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

 1. 2. Đơn vị có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Nghĩa Lộ.

    Địa chỉ: Tổ 12, phường Trung tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

 1. Tài sản đấu giá:

3.1.Thửa đất số 114 tờ bản đồ số 05 diện tích 112,9m2   địa chỉ thửa đất tại tổ dân phố 6 ( nay là tổ 4) phường Cầu Thia thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X 024277 do UBND thị xã Nghĩa Lộ cấp ngày 15/7/2003 mang tên hộ ông (bà) Nguyễn Thị Đào, Bùi Viết Toàn,; diện tích đo đạc thực tế là:113,4m2 tăng 0,5m2 so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp (sai số đo đạc); (Có giấy xác nhận Bùi Viết Toàn và Bùi Toàn là một người)

– Giá khởi điểm: 986.126.400đ (Chín trăm tám sáu triệu một trăm hai sáu nghìn bốn trăm đồng).

3.2. Thửa đất số 126 tờ bản đồ số 05 diện tích 116,2m2; Địa chỉ thửa đất tại tổ 5  (nay là tổ 4), phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất số AP 914588 do UBND thị xã Nghĩa Lộ cấp ngày 29/6/2009 mang tên ông  Bùi Toàn và bà Nguyễn Thị Đào; diện tích đo đạc thực tế là: 115,6m2 giảm 0,6m2 so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp (sai số đo đạc).

– Giá khởi điểm: 1.100.627.600đ (Một tỷ một trăm triệu sáu trăm hai mươi bẩy nghìn sáu trăm đồng).

3.3. Tài sản gắn liền với đất.

–  Nhà kho:

 1. Mặt trước rộng 11,32m ( trong đó đất chủ hộ là 11,1m; phía tây bắc xây lấn sang nhà bà Điền 0,07m, phần cuối xây lấn sang nhà bà điền 0,5m; chiều dài xây dựng: 24,6m; phía đông nam xây lấn sang nhà ông Nguyễn Văn Du: 0,15m, chiều dài xây dựng là 17,3m ). Chiều cao hai bên: 6,4m ( đỉnh cao nhất là 8m ) gồm 01 cửa nách rộng1,8m x 2,9m; sắt hộp 5x10cm; 01 cửa xếp sắt rộng 7,6m x 5,4m.
 2. Mặt giáp nhà bà Điền cao 6,4m dài 16m ( trong đó: tường xây gạch bổ trụ kích thước: 0,2 x 2,35 x 16; tường xây gạch chỉ có bổ trụ kích thước: 0,1 x 4,05 x 16; 02 của sen hoa chớp kích thước: 0,8 x 1,25;
 3. Mặt giáp nhà ông Du:

– Tường xây gạch chỉ bổ trụ kích thước: 0,2 x 2,35 x 16; tường xây gạch chỉ có bổ trụ kích thước: 0,1 x 4,05 x 16; 03 của sen hoa chớp kích thước: 0,8 x 1,25;

 1. Mặt sau rộng 11,32m, chiều cao hai bên 6,4m ( đỉnh cao nhất là 8m )

Tường xây gạch chỉ bổ trụ kích thước: 0,2 x 5,4m x 11,32; tường xây gạch chỉ có bổ trụ kích thước: 0,1 x 1 x 11,32, đỉnh cao nhất 2,5m; 02 của sen hoa chớp kích thước: 0,8 x 1,25; 01 cửa sắt hộp 1,2 x 2,1m ( cửa xuống bếp ); 03 phòng ngủ dài 4,1m, rộng 3m, cao 2,9m, tất cả có cửa chính 2,25m x  0,8m, cửa sổ: 0,8m x 1,26m chưa lắp cửa, Trần nhà  02 lớp: lợp 1 là nhựa, lớp 2 là gỗ tạp; 01 cầu thanh gỗ tạp: 0,6m x 3,9m, mái vì kèo sắt đã hư hỏng; nền bê tông.

3.4. Bếp.

– Một mặt tiếp giáp và chung tường với nhà chính, chiều rộng 4,4m; 02 mặt 02 bên chiều cao trung bình: 3,7m x 3,9m, tường 10cm bổ trụ; 01 mặt tường sau kích thước: 3,9 x 3,3m,  có cửa sắt hộp  ( lối đi sang nhà bà Điền ) 0,7 x 2,1m; 01 giếng đào; 01 nhà tắm mái bằng nền lát gạch hoa  20x 20 gồm chậu rửa, gương, bồn cầu; 01 kệ bếp dài 1,8m x 0,5 x 0,8m, 01 chậu rửa inox 0,8 x 0,45

– 01 giếng đào.

– Mái lợp bro xi măng vì kèo gỗ ( đã hỏng )

– Nền bê tông.

3.5. Hiên nhà.

Mái đua trên 2,8 x 11,32, mái tôn vì kèo sắt; Mái đua dưới 3m  x 4,15m, mái tôn vì kèo sắt; 02 cột sắt hộp: 0,08 x 0,08 x 6m

– Nền bê tông.

–  Máng tôn chạy xung quanh.

Toàn bộ nhà bếp, nhà vệ sinh và các vật dụng đã cũ, xuống cấp; một số vật dụng trong bếp, nhà vệ sinh đã hỏng không sử dụng được.

* Tổng giá trị công trình xây dựng trên đất là: 74.276.232đ ( Bẩy mươi bốn triệu hai trăm bẩy sáu nghìn hai trăm ba hai đồng).

3.6. Tổng giá trị tài sản quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất là: 2.161.030.000đ ( Hai tỷ một trăm sáu mốt triệu không trăm ba mươi nghìn đồng)

Tài sản đấu giá bán gộp tài sản là: 02 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất không bán tách rời. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá chưa bao gồm thuế và các loại phí, lệ phí, người mua phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí chuyển nhượng tài sản theo quy định.

Theo thực trạng tài sản với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì diện tích đất đã được đo đạc theo hiện trạng và được bàn giao theo hiện trạng, hai bức tường nhà xưởng của gia đình ông bà  Bùi Toàn, Nguyễn Thị Đào đã xây lấn sang phần đất của 02 hộ giáp danh. Cụ thể: Phần tường nhà xưởng của ông bà  Bùi Toàn,  Nguyễn Thị Đào đã xây lấn sang  đất ông Nguyễn Văn Du,  bà Nguyễn Như Hoa một khoảng diện tích hình tam giác kích thước (0,15m X 17,3m) kéo dài theo chiều mặt đường đến  cuối thửa đất. Xây lấn sang đất của bà Nguyễn Thị Điền phía trước rộng 0,7cm kéo dài ra phía sau 28m theo hình tam giác đến điểm cuối thửa đất cách tường nhà bà Điền kéo sang là 50cm.

Sau khi trúng đấu giá, người mua được tài sản có trách nhiệm tháo dỡ công trình xây dựng ( trong thời hạn 05 ngày làm việc) trên diện tích đất xây lấn sang đất của gia đình bà Nguyễn Thị Điền để trả lại phần đất đã xây lấn sang phần đất của bà Nguyễn Thị Điền; Sau khi người mua được tài sản hoàn tất việc tự tháo dỡ tài sản trả lại phần đất đã xây lấn cho bà Nguyễn Thị Điền thì Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghĩa Lộ mới tiến hành các thủ tục bàn giao tài sản cho người mua trúng đấu giá và thực hiện bàn giao thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản theo quy định.

Đối với phần xây lấn sang đất của gia đình ông Nguyễn Văn Du, bà Nguyễn Như Hoa thì người mua được tài sản có nghĩa vụ thực hiện việc trả đất khi có nhu cầu đập nhà cũ để xây mới.

 1. 4. Xem tài sản: Từ ngày 24/10/2023 đến ngày 26/10/2023 (trong giờ hành chính) tại thực địa vị trí có tài sản đấu giá, tổ 4, phường Cầu thia, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
 2. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái từ ngày 19/10/2023 đến 16h ngày 13/11/2023 (vào các ngày làm việc trong tuần trong giờ hành chính). Tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Nghĩa Lộ các ngày 09/11 đến 10/11/2023 ( trong giờ hành chính ).Cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được tham gia đấu giá. Khi đến đăng ký xuất trình chứng minh thư hoặc căn cước công dân.
 3. Tiền mua hồ sơ: 500.000đ /01 hồ sơ.
 4. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.
 5. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Tại Trung tâm đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái từ  7h30 đến 16h30 các ngày 13,14,15 tháng 11 năm 2023. Sau khi nộp tiền đặt trước nộp 01 bản chính cho bộ phận bán hồ sơ của Trung tâm trước ngày đấu giá. Tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái. Khoản tiền đặt trước được nộp vào 1 trong 2 tài khoản sau của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái:

– Tài khoản số 37110000145756 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Yên Bái.

– Tài khoản số 8701201000880 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh thành phố Yên Bái 2

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Bắt đầu vào 09h 30 ngày 16/11/2023 Tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

( Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, chi phí thẩm định giá tài sản, tổ chức bán đấu giá).

 1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
 2. 11. Bước giá: 5.000.000đ (Năm triệu đồng chẵn) tính chung cho các vòng đấu.

12  Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Chi tiết liên hệ SĐT: 0216.3856.699

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *