Quyền sử dụng đất ở thuộc quỹ đất chỉnh trang khu dân cư nông thôn (khu 1) tại thôn Quyết Tiến, xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái gồm 27 thửa

SỞ TƯ PHÁP TỈNH YÊN BÁI

TRUNG TÂM DỊCH VỤ

 ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

––––––––––––––

Số: 131 /TB-TTĐG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––

 

              Yên Bái, ngày 11 tháng 12 năm 2023

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(Đấu giá theo thủ tục rút gọn theo Điều 53 Luật Đấu giá tài sản)

 

 

1.Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

  1. Đơn vị có tài sản: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Số 109, đường Sông Thao, tổ dân phố số 3, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

  1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở thuộc quỹ đất chỉnh trang khu dân cư nông thôn (khu 1) tại thôn Quyết Tiến, xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái gồm 27 thửa. Cụ thể như sau:
STT Thửa đất số Diện tích (m2) Giá đất (đồng/m2) Giá

khởi điểm
(đồng)

Tiền đặt trước
(20% GKĐ) (đồng)
Tiền mua hồ sơ tham gia ĐG (đồng)
Nhóm 1: Gồm 24 thửa. Các thửa đất thuộc vị trí 1 đường Âu Lâu – Quy Mông, đoạn tiếp theo đến giáp ranh xã Quy Mông, huyện Trấn Yên (mã đoạn 1.8) (tiếp giáp đường tỉnh lộ 166 (đường nhựa, mặt đường và lề đất 6,5m; HLGT 11,0×2))    
1 Thửa đất số 509 150,0 3.065.000 459.750.000 91.950.000 200.000
2 Thửa đất số 510 150,0 3.065.000 459.750.000 91.950.000 200.000
3 Thửa đất số 512 150,0 3.065.000 459.750.000 91.950.000 200.000
4 Thửa đất số 513 150,0 3.065.000 459.750.000 91.950.000 200.000
5 Thửa đất số 514 150,0 3.065.000 459.750.000 91.950.000 200.000
6 Thửa đất số 515 150,0 3.065.000 459.750.000 91.950.000 200.000
7 Thửa đất số 516 150,0 3.065.000 459.750.000 91.950.000 200.000
8 Thửa đất số 517 150,0 3.065.000 459.750.000 91.950.000 200.000
9 Thửa đất số 521 150,0 3.065.000 459.750.000 91.950.000 200.000
STT Thửa đất số Diện tích (m2) Giá đất (đồng/m2) Giá

khởi điểm
(đồng)

Tiền đặt trước
(20% GKĐ) (đồng)
Tiền mua hồ sơ tham gia ĐG (đồng)
10 Thửa đất số 530 150,0 3.065.000 459.750.000 91.950.000 200.000
11 Thửa đất số 531 150,0 3.065.000 459.750.000 91.950.000 200.000
12 Thửa đất số 532 150,0 3.065.000 459.750.000 91.950.000 200.000
13 Thửa đất số 533 150,0 3.065.000 459.750.000 91.950.000 200.000
14 Thửa đất số 534 150,0 3.065.000 459.750.000 91.950.000 200.000
15 Thửa đất số 535 150,0 3.065.000 459.750.000 91.950.000 200.000
16 Thửa đất số 536 150,0 3.065.000 459.750.000 91.950.000 200.000
17 Thửa đất số 537 153,0 3.065.000 468.945.000 93.789.000 200.000
18 Thửa đất số 538 180,0 3.065.000 551.700.000 110.340.000 500.000
19 Thửa đất số 539 180,0 3.065.000 551.700.000 110.340.000 500.000
Nhóm 2: gồm 01 thửa đất. Các thửa đất thuộc vị trí 1 đường Âu Lâu – Quy Mông, đoạn tiếp theo đến giáp ranh xã Quy Mông, huyện Trấn Yên (mã đoạn 1.8) (Tiếp giáp đường tỉnh lộ 166 (đường nhựa, mặt đường và lề đất 6,5m; HLGT 11,0mx2) và đường bê tông rộng 6,0m, hành lang 3,0mx2)
01 Thửa đất số 541 221,5 3.415.000 756.422.500 151.284.500 500.000
Nhóm 3: gồm 07 thửa đất. Các thửa đất thuộc vị trí 2 đường Âu Lâu – Quy Mông, đoạn tiếp theo đến giáp ranh xã Quy Mông, huyện Trấn Yên (mã đoạn 1.8) (tiếp giáp đường bê tông rộng 6,0m; hành lang 3,0mx2)
1 Thửa đất số 542 255,0 2.625.000 669.375.000 133.875.000 500.000
2 Thửa đất số 543 180,0 2.625.000 472.500.000 94.500.000 200.000
3 Thửa đất số 544 180,0 2.625.000 472.500.000 94.500.000 200.000
4 Thửa đất số 545 171,0 2.625.000 448.875.000 89.775.000 200.000
5 Thửa đất số 546 150,0 2.625.000 393.750.000 78.750.000 200.000
6 Thửa đất số 547 150,0 2.625.000 393.750.000 78.750.000 200.000
7 Thửa đất số 548 153,0 2.625.000 401.625.000 80.325.000 200.000

(Giá khởi điểm của từng thửa đất đấu giá chưa bao gồm thuế và các loại phí, lệ phí, người mua phải nộp theo quy định. Khách hàng trả giá từ giá khởi điểm (đồng/thửa) của từng thửa đất trở lên. Bán tách rời từng thửa đất).

  1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 14/12/2023 đến ngày 15/12/2023 (trong giờ hành chính), khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái để được tổ chức hướng dẫn đi xem tài sản tại thực địa các thửa đất tại thôn Quyết Tiến, xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
  2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá; Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái từ ngày 12/12/2023 đến 16 giờ ngày 19/12/2023 (trong giờ hành chính, trừ ngày thứ 7, chủ nhật);

– Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trấn Yên từ 9 giờ đến 11 giờ, từ 14 giờ đến 16 giờ các ngày 18, 19/12/2023.

Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật, khi đến đăng ký phải có căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (bản photo kèm bản gốc để đối chiếu) và giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có).

  1. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: vào các ngày 18; 19 và đến 16 giờ ngày 20/12/2023, khách hàng nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá vào 1 trong 2 tài khoản sau của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái:

– Tài khoản số 37110000145756 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Yên Bái.

– Tài khoản số 8701201000880 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh thành phố Yên Bái 2.

Nội dung: [tên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá hoặc người được ủy quyền hợp lệ] nộp tiền đặt trước thửa đất số [số thửa đất] tại thôn Quyết Tiến, xã Y Can, huyện Trấn Yên.

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Bắt đầu từ 10 giờ ngày 21/12/2023 tại phòng bán đấu giá Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: Tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điều kiện tổ chức đấu giá: đấu giá quyền sử dụng đất mỗi thửa đất được coi là một cuộc đấu giá. Cuộc đấu giá được tổ chức khi có ít nhất hai đối tượng đăng ký tham gia đấu giá trở lên đáp ứng đủ các điều kiện tham gia đấu giá theo quy định.

  1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái tiếp nhận phiếu trả giá từ ngày bán hồ sơ đến 16 giờ ngày 20/12/2023 (không tính theo dấu bưu chính đối với trường hợp gửi phiếu qua đường bưu chính).

  1. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

SĐT 02163.856.699

 

Nơi nhận:

– Đài Phát thanh – truyền hình tỉnh Yên Bái (để q/c);

– Cổng TT ĐTQG về đấu giá tài sản (để q/c);

– UBND xã Y Can (để niêm yết);

– Ban QLDA ĐTXD huyện Trấn Yên (phối hợp);

– Bộ phận bán hồ sơ TTĐG;

– Niêm yết tại bảng tin TTDVĐGTS tỉnh Yên Bái;

– Lưu: VT, HSNV.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Minh Đức

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *