Lâm sản khai thác tận dụng từ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái, vốn vay quỹ phát triển Ả-rập Xê-út (đoạn Khánh Hòa – Văn Yên) đoạn qua xã Phong Dụ Thượng

 

SỞ TƯ PHÁP TỈNH YÊN BÁI

TRUNG TÂM DVĐG TÀI SẢN

––––––––

Số:     137  /TB-TTĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Yên Bái, ngày 29 tháng 5 năm 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

 

 

  1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

Địa chỉ: Tổ 8, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

  1. Đơn vị có tài sản: Uỷ ban nhân dân xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
  2. Tài sản đấu giá: Lâm sản khai thác tận dụng từ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái, vốn vay quỹ phát triển Ả-rập Xê-út (đoạn Khánh Hòa – Văn Yên) đoạn qua xã Phong Dụ Thượng, cụ thể như sau:

3.1.  Địa điểm khai thác: Tại xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

3.2. Diện tích khai thác: 28,100 ha.

–  Trữ lượng khai thác tận dụng ( bán đấu giá cây đứng tại rừng)

* Đối với gỗ:  Tổng trữ lượng cây gỗ từ rừng tự nhiên: 2.049,549 m3.

– Tổng sản lượng khai thác: 1.489,700 m3, trong đó:  Gỗ là 1.346,665m3;  Củi là 143,034m3;

* Đối với  tre, nứa ,vầu: Số lượng: 97.836 cây.

3.3.  Phương thức khai thác:

Khai thác trắng theo tuyến đã được chuyển đổi để thực hiện Dự án:

Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển
kinh tế xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái, vốn vay quỹ phát triển Ả-rập Xê-út (đoạn Khánh Hòa – Văn Yên) đoạn qua xã Phong Dụ Thượng.

3.4. Thời gian khai thác: Trong vòng 45 ngày sau khi hoàn thành việc bán
đấu giá. ( Thực  hiện Phương án khai thác lâm sản theo quyết định số 206/QĐ-NN ngày 01/12/2023 của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh yên Bái)

  1. 4. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 656.000.000 đồng ( ba tỷ sáu trăm năm mươi sáu triệu đồng)

(Giá khởi điểm trên không bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Khách hàng trúng giá mua được tài sản tự chịu các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí trong việc khai thác, vận chuyển, bốc xếp tài sản đấu giá, các chi phí liên quan khác liên quan đến tài sản đấu giá theo quy định. Bán liền cả lô, không bán tách rời).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 731.200.000đ ( bảy trăm ba mươi mốt triệu hai trăm nghìn đồng chẵn).

  1. 5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 5/6/2024 đến 16h ngày 07/6/2024 (trong giờ hành chính) khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái để được hướng dẫn đi xem tài sản tại tại nơi có tài sản đấu giá, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
  2. 6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá; thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký mua và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 30/5/2024 đến 16h ngày 11/6/2024 tại phòng bán hồ sơ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái (trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và chủ nhật). Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được đăng ký tham gia đấu giá: không thuộc các trường hợp không được tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá, trường hợp có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng Công ty thì chỉ được một Doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng Công ty với Công ty thành viên, Công ty mẹ và Công ty con, Doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một Doanh nghiệp tham gia đấu giá.

Người đến mua hồ sơ tham gia đấu giá đề nghị có Giấy giới thiệu của tổ chức (đối với người không phải chủ doanh nghiệp), căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (bản photo kèm bản gốc để đối chiếu) và giấy ủy quyền bản chính (trong trường hợp được ủy quyền).

  1. 7. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 11/6/2024 đến 16h ngày 13/6/2024 khách hàng nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá vào 1 trong 2 tài khoản sau của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái: tài khoản số 37110000145756 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Yên Bái (BIDV Yên Bái) hoặc tài khoản số 8701201000880 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh thành phố Yên Bái 2.

Nội dung: [tên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá hoặc người được ủy quyền hợp lệ] nộp tiền đặt trước tài sản của UBND xã Lâm Giang và nộp 01 bản chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái trước ngày công bố giá. Khoản tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái trước ngày công bố giá theo xác nhận của ngân hàng thụ hưởng.

  1. 8. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: bắt đầu từ 10 giờ ngày 14/6/2024 tại Phòng đấu giá Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái. Tổ 8, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  2. 9. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái bỏ vào thùng phiếu. Phiếu trả giá được bỏ vào trong bì phiếu trả giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái phát hành. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái tiếp nhận phiếu trả giá từ ngày bán hồ sơ đến 16h ngày 11/6/2024 (kể cả trường hợp gửi hỏa tốc, không tính thời gian theo dấu của bưu chính trong trường hợp gửi phiếu qua đường bưu chính).
  3. 10. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

ĐT: 02163.856.699.

 

Nơi nhận:

– Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS (q/c);

– Đài PT-TH tỉnh Yên Bái (q/c);

– UBND xã Phong Dụ Thượng ( Niêm yết, phối hợp);

– Niêm yết tại TTDVĐGTS tỉnh Yên Bái;

– Trang facebook, TTĐT của Trung tâm;

– Đc giám đốc (báo cáo);

– Bộ phận bán hồ sơ;

– Lưu, VT, HS.

 

 GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Minh Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *