Quyền sử dụng đất ở thuộc quỹ đất chỉnh trang khu dân cư nông thôn (khu 1) tại thôn Quyết Tiến, xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái gồm 43 thửa

SỞ TƯ  PHÁP TỈNH YÊN BÁI

TRUNG TÂM DỊCH VỤ

 ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

––––––––––––––

Số: 83/TB-TTĐG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––

 

              Yên Bái, ngày 27 tháng 10 năm 2023

 

 

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

 

 

1.Tổ chức đấu giá tài sả n: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 02163.856699

  1. Đơn vị có tài sản: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Số 109, đường Sông Thao, tổ dân phố số 3, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

  1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở thuộc quỹ đất chỉnh trang khu dân cư nông thôn (khu 1) tại thôn Quyết Tiến, xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái gồm 43 thửa. Cụ thể như sau:
STT Thửa đất số Diện tích (m2) Giá đất (đồng/m2) Giá

khởi điểm
(đồng)

Tiền đặt trước
(20% GKĐ) (đồng)
Tiền mua hồ sơ tham gia ĐG (đồng)
Nhóm 1: Gồm 34 thửa. Các thửa đất thuộc vị trí 1 đường Âu Lâu – Quy Mông, đoạn tiếp theo đến giáp ranh xã Quy Mông, huyện Trấn Yên (mã đoạn 1.8) (tiếp giáp đường tỉnh lộ 166 (đường nhựa, mặt đường và lề đất 6,5m; HLGT 11,0×2))    
1 Thửa đất số 506 165,0 3.065.000 505.725.000 101.145.000 500.000
2 Thửa đất số 507 150,0 3.065.000 459.750.000 91.950.000 200.000
3 Thửa đất số 508 150,0 3.065.000 459.750.000 91.950.000 200.000
4 Thửa đất số 509 150,0 3.065.000 459.750.000 91.950.000 200.000
5 Thửa đất số 510 150,0 3.065.000 459.750.000 91.950.000 200.000
6 Thửa đất số 511 150,0 3.065.000 459.750.000 91.950.000 200.000
7 Thửa đất số 512 150,0 3.065.000 459.750.000 91.950.000 200.000
8 Thửa đất số 513 150,0 3.065.000 459.750.000 91.950.000 200.000
9 Thửa đất số 514 150,0 3.065.000 459.750.000 91.950.000 200.000
10 Thửa đất số 515 150,0 3.065.000 459.750.000 91.950.000 200.000
11 Thửa đất số 516 150,0 3.065.000 459.750.000 91.950.000 200.000
STT Thửa đất số Diện tích (m2) Giá đất (đồng/m2) Giá

khởi điểm
(đồng)

Tiền đặt trước
(20% GKĐ) (đồng)
Tiền mua hồ sơ tham gia ĐG (đồng)
12 Thửa đất số 517 150,0 3.065.000 459.750.000 91.950.000 200.000
13 Thửa đất số 518 150,0 3.065.000 459.750.000 91.950.000 200.000
14 Thửa đất số 519 150,0 3.065.000 459.750.000 91.950.000 200.000
15 Thửa đất số 520 150,0 3.065.000 459.750.000 91.950.000 200.000
16 Thửa đất số 521 150,0 3.065.000 459.750.000 91.950.000 200.000
17 Thửa đất số 522 150,0 3.065.000 459.750.000 91.950.000 200.000
18 Thửa đất số 523 150,0 3.065.000 459.750.000 91.950.000 200.000
19 Thửa đất số 524 150,0 3.065.000 459.750.000 91.950.000 200.000
20 Thửa đất số 526 154,5 3.065.000 473.542.500 94.708.500 200.000
21 Thửa đất số 527 150,0 3.065.000 459.750.000 91.950.000 200.000
22 Thửa đất số 528 150,0 3.065.000 459.750.000 91.950.000 200.000
23 Thửa đất số 529 150,0 3.065.000 459.750.000 91.950.000 200.000
24 Thửa đất số 530 150,0 3.065.000 459.750.000 91.950.000 200.000
25 Thửa đất số 531 150,0 3.065.000 459.750.000 91.950.000 200.000
26 Thửa đất số 532 150,0 3.065.000 459.750.000 91.950.000 200.000
27 Thửa đất số 533 150,0 3.065.000 459.750.000 91.950.000 200.000
28 Thửa đất số 534 150,0 3.065.000 459.750.000 91.950.000 200.000
29 Thửa đất số 535 150,0 3.065.000 459.750.000 91.950.000 200.000
30 Thửa đất số 536 150,0 3.065.000 459.750.000 91.950.000 200.000
31 Thửa đất số 537 153,0 3.065.000 468.945.000 93.789.000 200.000
32 Thửa đất số 538 180,0 3.065.000 551.700.000 110.340.000 500.000
33 Thửa đất số 539 180,0 3.065.000 551.700.000 110.340.000 500.000
34 Thửa đất số 540 180,0 3.065.000 551.700.000 110.340.000 500.000
STT Thửa đất số Diện tích (m2) Giá đất (đồng/m2) Giá

khởi điểm
(đồng)

Tiền đặt trước
(20% GKĐ) (đồng)
Tiền mua hồ sơ tham gia ĐG (đồng)
Nhóm 2: gồm 02 thửa đất. Các thửa đất thuộc vị trí 1 đường Âu Lâu – Quy Mông, đoạn tiếp theo đến giáp ranh xã Quy Mông, huyện Trấn Yên (mã đoạn 1.8) (Tiếp giáp đường tỉnh lộ 166 (đường nhựa, mặt đường và lề đất 6,5m; HLGT 11,0mx2) và đường bê tông rộng 6,0m, hành lang 3,0mx2)
1 Thửa đất số 525 233,5 3.415.000 797.402.500 159.480.500 500.000
2 Thửa đất số 541 221,5 3.415.000 756.422.500 151.284.500 500.000
Nhóm 3: gồm 07 thửa đất. Các thửa đất thuộc vị trí 2 đường Âu Lâu – Quy Mông, đoạn tiếp theo đến giáp ranh xã Quy Mông, huyện Trấn Yên (mã đoạn 1.8) (tiếp giáp đường bê tông rộng 6,0m; hành lang 3,0mx2)
1 Thửa đất số 542 255,0 2.625.000 669.375.000 133.875.000 500.000
2 Thửa đất số 543 180,0 2.625.000 472.500.000 94.500.000 200.000
3 Thửa đất số 544 180,0 2.625.000 472.500.000 94.500.000 200.000
4 Thửa đất số 545 171,0 2.625.000 448.875.000 89.775.000 200.000
5 Thửa đất số 546 150,0 2.625.000 393.750.000 78.750.000 200.000
6 Thửa đất số 547 150,0 2.625.000 393.750.000 78.750.000 200.000
7 Thửa đất số 548 153,0 2.625.000 401.625.000 80.325.000 200.000
 

Tiền đặt trước khách hàng có thể tự nguyện nộp tròn số lên,

trường hợp nộp thấp hơn số tiền đặt trước đã niêm yết sẽ không đủ điều kiện đấu giá

(Giá khởi điểm của từng thửa đất đấu giá chưa bao gồm thuế và các loại phí, lệ phí, người mua phải nộp theo quy định. Khách hàng trả giá từ giá khởi điểm (đồng/thửa) của từng thửa đất trở lên. Bán tách rời từng thửa đất).

  1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 8 giờ đến 16h từ ngày 01/11/2023 đến ngày 03/11/2023, khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái để được tổ chức hướng dẫn đi xem tài sản tại thực địa các thửa đất tại thôn Quyết Tiến, xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
  2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá; Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái từ 8h đến 16h các ngày từ ngày 30/10/2023 đến ngày 15/11/2023 (trong giờ hành chính);

– Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trấn Yên từ 9h đến 11h, từ 14h đến 16h các ngày 9,10, 13, 14, 15/11/2023;

– Tại Ủy ban nhân dân xã Y Can, huyện Trấn Yên từ 9h đến 11h, từ 14h đến 16h các ngày 13, 14, 15/11/2023.

Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật, khi đến đăng ký phải có căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (bản photo kèm bản gốc để đối chiếu).

  1. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: vào các ngày 15; 16 và đến 16h ngày 17/11/2023, khách hàng nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá vào 1 trong 2 tài khoản sau của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái:

– Tài khoản số 37110000145756 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Yên Bái.

– Tài khoản số 8701201000880 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh thành phố Yên Bái 2.

Nội dung: [tên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá] nộp tiền đặt trước thửa đất số [số thửa đất] tại thôn Quyết Tiến, xã Y Can, huyện Trấn Yên và nộp 01 bản chính chứng từ nộp tiền đặt trước cho bộ phận bán hồ sơ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái trước ngày công bố giá. Khoản tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái (theo xác nhận của ngân hàng thụ hưởng) và không tính lãi.

Khách hàng nộp số tiền đặt trước của từng thửa đất ít nhất bằng số tiền đã niêm yết. Trường hợp khách hàng nộp thiếu tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện đấu giá. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái chấp nhận khoản tiền đặt trước khách hàng tự nguyện nộp cao hơn số tiền đã niêm yết.

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Bắt đầu vào hồi 9 giờ ngày 18/11/2023 tại phòng bán đấu giá Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

  1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái bỏ vào thùng phiếu. Trung tâm tiếp nhận phiếu trả giá từ ngày bán hồ sơ đến 16h ngày 17/11/2023 (không tính theo dấu bưu chính đối với trường hợp gửi phiếu qua đường bưu chính).
  2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

SĐT 02163.856.699

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *