Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ở đô thị Dự án chỉnh trang đô thị tại tổ dân phố Phiêng 1, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

 SỞ TƯ  PHÁP TỈNH YÊN BÁI

TRUNG TÂM DỊCH VỤ

 ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

––––––––––––––

Số: 88 /TB-TTĐG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––

 

              Yên Bái, ngày 01 tháng 11 năm 2023

 

 

 

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

 

 1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái – Tổ 8 đường Trần Phú, Phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

ĐT: 0216.3856.699

 1. 2. Đơn vị có tài sản: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
 2. 3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ở đô thị Dự án chỉnh trang đô thị tại tổ dân phố Phiêng 1, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
 3. Quyền sử dụng đất:
STT   Tên thửa đất Diện tích (m2) Giá đất (đồng/m2) Tài sản trên đất

(đ)

Giá khởi điểm

(đ)

Tiền mua hồ sơ tham gia ĐG (đ)
I Nhóm I   1.314,3   25.471.000 5.105.705.8000  
1.1 Lô thường   1.126,8   25.471.000 4.319.705.800
1 1 148 3.811.000 25.471.000 589.499.000 500.000
2 2 140 3.811.000 533.540.000 500.000
3 3 140 3.811.000 533.540.000 500.000
4 4 140 3.811.000 533.540.000 500.000
5 5 140 3.811.000 533.540.000 500.000
6 6 140 3.811.000 533.540.000 500.000
7 7 140 3.811.000 533.540.000 500.000
8 8 138,8 3.811.000 528.966.800 500.000
1.2 Lô góc   187,5     786.000.000
9 9 187,5 4.192.000 786.000.000 500.000
II Nhóm 2   2.951,4     9.925.417.000
2.1 Lô góc   247     906.243.000
10 10 247 3.669.000 906.243.000 500.000
2.2 Lô thường   2.704,4     9.019.174.000
11 11 146,6 3.335.000 488.911.000 200.000
12 12 145,6 3.335.000 485.576.000 200.000
13 13 144,4 3.335.000 481.574.000 200.000
14 14 143,1 3.335.000 477.238.500 200.000
15 15 141,8 3.335.000 472.903.000 200.000
16 16 140,6 3.335.000 468.901.000 200.000
17 17 139,3 3.335.000 464.565.500 200.000
18 18 138 3.335.000 460.230.000 200.000
19 19 136,7 3.335.000 455.894.500 200.000
20 20 135,4 3.335.000 451.559.000 200.000
21 21 134,1 3.335.000 447.223.500 200.000
22 22 132,8 3.335.000 442.888.000 200.000
23 23 131,5 3.335.000 438.552.500 200.000
24 24 130,3 3.335.000 434.550.500 200.000
25 25 128,8 3.335.000 429.548.000 200.000
26 26 127,8 3.335.000 426.213.000 200.000
27 27 126,9 3.335.000 423.211.500 200.000
28 28 126,2 3.335.000 420.877.000 200.000
29 29 125,4 3.335.000 418.209.000 200.000
30 30 129,1 3.335.000 430.548.500 200.000
Tổng cộng   4.265,7     15.031.122.800
 1. Tài sản gắn liền trên đất: Nhà số 01 trực sản xuất, diện tích 34m2; Nhà số 02 nhà lưới, diện tích 50m2. Giá khởi điểm đã được tổng hợp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất theo danh mục tại thửa số 01.

(Giá khởi điểm của các lô đất đấu giá chưa bao gồm thuế và các loại phí, lệ phí, người mua phải nộp theo quy định; bán tách rời từng thửa đất, tiền đặt trước không tính lãi).

Khách hàng trả giá từ giá khởi điểm (đồng/thửa) của từng thửa đất trở lên. Giá khởi điểm của các thửa đất đấu giá chưa bao gồm thuế và các loại phí, lệ phí, người mua phải nộp theo quy định. Bán tách rời từng thửa đất ( trong đó: bán gộp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa số 01 ).

 1. 4. Xem tài sản: Từ ngày 7/11/2023 đến hết ngày 10/11/2023 (Trong giờ hành chính) tại thực địa vị trí đất đấu giá, tổ dân phố Phiêng 1, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
 2. 5. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái từ ngày 02/11/2023 đến ngày 17/11/2023 (trong ngày làm việc, giờ hành chính). Tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Chấn từ 8h đến 16h các ngày 14, 15, 16/11/2023. Cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được tham gia đấu giá. Khi đến đăng ký xuất trình chứng minh thư hoặc căn cước công dân còn thời hạn (Bản gốc kèm bản phô tô để đối chiếu)
 3. 6. Tiền mua hồ sơ: 000đ – 500.000đ /01 hồ sơ
 4. 7. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của thửa đất đấu giá ( bao gồm cả tài sản trên đất tại thửa số 1 ).
 5. 8. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái từ  7h30 đến 16h30 các ngày 16,17, 20 tháng 11 năm 2023, tiền đặt trước không tính lãi. Sau khi nộp tiền đặt trước nộp 01 bản chính cho bộ phận bán hồ sơ của Trung tâm trước ngày công bố giá. Tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái. Khoản tiền đặt trước được nộp vào 1 trong 2 tài khoản sau của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái:

– Tài khoản số 37110000145756 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Yên Bái.

– Tài khoản số 8701201000880 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh thành phố Yên Bái 2.

 1. 9. Thời gian nhận phiếu trả giá: Trước 16h ngày 20 tháng 11 năm 2023. Không tính theo dấu bưu chính đối với trường hợp gửi phiếu qua đường Bưu chính.
 2. 10. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Bắt đầu vào 09h ngày 21/11/2023 tại Chi Cục thuế Nghĩa Văn – Trạm Tấu, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
 3. 11. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp, phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp tạiTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.
 4. 12. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *