1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành CY 520617; số vào sổ CS 07026, thửa đất số 311, tờ bản đồ số 55. Địa chỉ: tổ 7, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái; diện tích đất ở: 86,4m2 (Thửa đất có 6,1 m2 thuộc hành lang giao thông) do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Yên Bái cấp ngày 05/5/2021 cho ông Nguyễn Hữu Huy, bà Phạm Thị Tuyết; 2. Một phần quyền sử dụng đất là 13,9m2 đất ở nằm trong tổng diện tích đất 130,8m2 thuộc thửa đất số 312, tờ bản đồ 55, địa chỉ: tổ 7, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã được cấp giấy CNQSDĐ số CY 520618, số vào sổ GCN: CS 07027 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Yên Bái cấp ngày 05/5/2021 cho bà Lê Thị Mận (diện tích 13,9m2 đất ở sau khi tách thửa là thửa số 319, tờ bản đồ số 55, có một phần nhà xây 4 tầng của ông Nguyễn Hữu Huy, bà Phạm Thị Tuyết nằm trên diện tích 13,9m2 đất ở của bà Lê Thị Mận)

SỞ TƯ PHÁP TỈNH YÊN BÁI

TRUNG TÂM DỊCH VỤ

 ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

––––––––––––––

Số: 12/TB-TTĐG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––

 

              Yên Bái, ngày 20 tháng 02 năm 2024

 

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

 

 

 1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

 1. Đơn vị có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

 1. Tài sản đấu giá:
 2. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành CY 520617; số vào sổ CS 07026, thửa đất số 311, tờ bản đồ số 55. Địa chỉ: tổ 7, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái; diện tích đất ở: 86,4m2 (Thửa đất có 6,1 m2 thuộc hành lang giao thông) do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Yên Bái cấp ngày 05/5/2021 cho ông Nguyễn Hữu Huy, bà Phạm Thị Tuyết. Trong đó:

– Giá khởi điểm của quyền sử dụng đất là: 2.645.400.568đ (Hai tỷ sáu trăm bốn mươi lăm triệu bốn trăm nghìn năm trăm sáu mươi tám đồng).

– Tài sản gắn liền với đất: 01 (một) nhà xây 4 tầng dạng nhà ống, kết cấu bê tông cốt thép, tổng diện tích xây dựng 326,24m2 và các tài sản khác (theo Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 24/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) có giá khởi điểm: 822.674.483đ (Tám trăm hai mươi hai triệu sáu trăm bảy tư nghìn bốn trăm tám mươi ba đồng).

 1. Một phần quyền sử dụng đất là 13,9m2 đất ở nằm trong tổng diện tích đất 130,8m2 thuộc thửa đất số 312, tờ bản đồ 55, địa chỉ: tổ 7, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã được cấp giấy CNQSDĐ số CY 520618, số vào sổ GCN: CS 07027 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Yên Bái cấp ngày 05/5/2021 cho bà Lê Thị Mận (diện tích 13,9m2 đất ở sau khi tách thửa là thửa số 319, tờ bản đồ số 55, có một phần nhà xây 4 tầng của ông Nguyễn Hữu Huy, bà Phạm Thị Tuyết nằm trên diện tích 13,9m2 đất ở của bà Lê Thị Mận) có giá khởi điểm: 427.119.200đ (Bốn trăm hai mươi bảy triệu một trăm mười chín nghìn hai trăm đồng).

Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá (1+2): 3.895.194.251đ (Ba tỷ tám trăm chín mươi lăm triệu một trăm chín tư nghìn hai trăm năm mươi mốt đồng)

(Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá chưa bao gồm thuế và các loại phí, lệ phí; người trúng đấu giá phải nộp thuế, thuế thu nhập cá nhân và các loại phí, lệ phí. Bán gộp cả mục 1 và mục 2, không bán tách rời).

Đối với khoảng 11,9m phào chỉ trang trí (xeno) tầng  2, 3, 4 trên không gian lấn sang đất ông Phạm Quốc Tuấn khoảng 12cm (theo Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 24/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái), người trúng đấu giá tài sản tự chịu trách nhiệm tháo dỡ, vận chuyển ngay sau khi nhận bàn giao tài sản từ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Yên để trả lại phần không gian lấn sang đất nhà ông Phạm Quốc Tuấn .

 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 26/02/2024 đến ngày 28/02/2024 (trong giờ hành chính), khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái để được tổ chức hướng dẫn đi xem tài sản tại thực địa thửa đất đấu giá.
 2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá; thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký mua và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái từ ngày 22/02/2024 đến 16 giờ ngày 11/3/2024 (trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và chủ nhật);

Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, khi đến đăng ký phải có căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (bản photo kèm bản gốc để đối chiếu) và giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có). Khách hàng không ủy quyền cho người cùng tham gia đấu giá. Hai người cùng tham gia đấu giá không ủy quyền cho cùng một người.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ/hồ sơ.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 20% tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá

 1. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: từ ngày 11; 12/3 và đến 16 giờ ngày 13/3/2024, khách hàng nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá vào 1 trong 2 tài khoản sau của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái:

– Tài khoản số 37110000145756 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Yên Bái.

– Tài khoản số 8701201000880 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh thành phố Yên Bái 2.

Nội dung: [tên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá hoặc người được ủy quyền hợp lệ] nộp tiền đặt trước tài sản thi hành án tại tổ 7 thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Khách hàng nộp số tiền đặt trước ít nhất bằng 20% tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá. Trường hợp khách hàng nộp thiếu tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện đấu giá. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái chấp nhận khoản tiền đặt trước khách hàng tự nguyện nộp trước ngày theo quy định hoặc nộp cao hơn số tiền đã niêm yết.

Khách hàng cùng tham gia đấu giá không nộp hộ tiền đặt trước cho nhau. Một người không nộp hộ tiền đặt trước cho từ hai người trở lên cùng tham gia đấu giá.

Khách hàng nộp 01 bản chứng từ hoặc bản chụp chứng minh đã nộp tiền đặt trước vào tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái trước ngày công bố giá. Khoản tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái theo xác nhận của ngân hàng thụ hưởng trước ngày công bố giá và không được tính lãi.

Lưu ý:

– Trong giao dịch chuyển tiền đặt trước và giấy nộp tiền phải thể hiện tên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá hoặc người được ủy quyền hợp lệ. Trường hợp trong giao dịch chuyển tiền, giấy nộp tiền hoặc sao kê tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái của ngân hàng thụ hưởng không thể hiện tên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá hoặc người được ủy quyền hợp lệ và khách hàng không chứng minh được khoản tiền đặt trước của mình đã nộp vào tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái trước ngày công bố giá thì khách hàng không đủ điều kiện đấu giá, phiếu trả giá không hợp lệ và không được công bố.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 10 giờ ngày 14/3/2024 tại phòng bán đấu giá Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

Điều kiện tổ chức đấu giá: Cuộc đấu giá được tổ chức khi có ít nhất hai đối tượng đăng ký tham gia đấu giá trở lên đáp ứng đủ các điều kiện đấu giá theo quy định.

Khách hàng đến tham dự buổi công bố giá đề nghị mang theo căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng bản gốc đối với khách hàng đăng ký tham gia đấu giá; bản photo kèm bản gốc để đối chiếu và giấy ủy quyền hợp lệ đối với trường hợp được ủy quyền. Khách hàng không ủy quyền cho người cùng tham gia đấu giá. Hai người trở lên cùng tham gia đấu giá không ủy quyền cho cùng một người.

 1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Khách hàng trả giá theo từng phần đối với tổng tài sản đấu giá (quyền sử dụng đất thửa đất số 311 diện tích 86,4m2; quyền sử dụng đất thửa đất số 319 diện tích 13,9m2; tài sản trên đất (một phần nằm trên thửa đất số 311 và một phần nằm trên thửa đất số 319).

Phương pháp xác định người trúng đấu giá:

Người trúng đấu giá là người có TỔNG CỘNG GIÁ TRẢ CAO NHẤT của quyền sử dụng đất thửa đất số 311 diện tích 86,4m2; quyền sử dụng đất thửa đất số 319 diện tích 13,9m2; quyền sở hữu tài sản trên đất (một phần nằm trên thửa đất số 311 và một phần nằm trên thửa đất số 319).

 1. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, chi phí thẩm định giá tài sản, tổ chức bán đấu giá, tiền mua hồ sơ của người tham gia đấu giá.

Mọi chi tiết liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

SĐT 02163.856.699

 

Nơi nhận:

– Đài Phát thanh – truyền hình tỉnh Yên Bái (q/c);

– Cổng TT ĐTQG về đấu giá tài sản (q/c);

– UBND thị trấn Yên Thế (niêm yết);

– Chi cục THADS huyện Lục Yên (phối hợp và thông báo

cho người phải thi hành án);

– Bộ phận bán hồ sơ;

– Niêm yết tại bảng tin TTDVĐGTS tỉnh Yên Bái;

– Lưu: VT, HSNV.

GIÁM ĐỐC

 

Trần Minh Đức

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *