Quyền sử dụng đất các quỹ đất trên địa bàn huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

SỞ TƯ PHÁP TỈNH YÊN BÁI

TRUNG TÂM DỊCH VỤ

 ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

––––––––––––––

Số: 14/TB-TTĐG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––

 

              Yên Bái, ngày 21 tháng 02 năm 2024

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

 

  1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

  1. Đơn vị có tài sản: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

  1. Tài sản đấu giá:

3.1. Quyền sử dụng đất ở nông thôn tại thôn Trung Tâm, xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Cụ thể:

STT Thửa đất số Diện tích (m2) Giá khởi điểm (đồng/thửa) Tiền đặt trước tham gia đấu giá (đồng) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (đồng/hồ sơ)
1 719 171,0 399.285.000 79.857.000 200.000
2 722 170,0 396.950.000 79.390.000 200.000
3 724 161,8 439.934.200 87.986.840 200.000

3.2. Quyền sử dụng đất ở nông thôn tại thôn Nà Vài, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Cụ thể:

STT Thửa đất số  

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng/thửa) Tiền đặt trước tham gia đấu giá (đồng) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (đồng/hồ sơ)
1 904 110,0 288.750.000 57.750.000 200.000
2 905 110,0 288.750.000 57.750.000 200.000
3 906 110,0 288.750.000 57.750.000 200.000
4 907 110,0 288.750.000 57.750.000 200.000
5 910 143,1 375.637.500 75.127.500 200.000
6 911 132,0 346.500.000 69.300.000 200.000
7 912 132,0 346.500.000 69.300.000 200.000

 

3.3. Quyền sử dụng đất ở nông thôn tại thôn Sơn Đông, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Cụ thể:

STT Thửa đất số Diện tích (m2) Giá khởi điểm (đồng/thửa) Tiền đặt trước tham gia đấu giá (đồng) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (đồng/hồ sơ)
1 906 251,4 540.510.000
108.102.000
500.000

 

3.4. Quyền sử dụng đất ở nông thôn tại thôn Tông Cụm, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Cụ thể:

STT Thửa đất số  

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng/thửa) Tiền đặt trước tham gia đấu giá (đồng) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (đồng/hồ sơ)
1 546 120,0 315.000.000 63.000.000 200.000
2 547 120,0 315.000.000 63.000.000 200.000

 

3.5. Quyền sử dụng đất ở nông thôn tại thôn 6, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Cụ thể:

STT Thửa đất số Diện tích (m2) Giá khởi điểm (đồng/thửa) Tiền đặt trước tham gia đấu giá (đồng) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (đồng/hồ sơ)
1 205 110,0 308.000.000 61.600.000 200.000
2 206 110,0 308.000.000 61.600.000 200.000
3 207 110,0 308.000.000 61.600.000 200.000
4 208 110,0 308.000.000 61.600.000 200.000
5 209 110,0 308.000.000 61.600.000 200.000
6 210 110,0 308.000.000 61.600.000 200.000
7 211 110,0 308.000.000 61.600.000 200.000
8 212 110,0 308.000.000 61.600.000 200.000
9 220 235,0 575.750.000 115.150.000 500.000

3.6. Quyền sử dụng đất ở nông thôn tại thôn Ngòi Vặc, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Cụ thể:

STT Thửa đất số Diện tích (m2) Giá khởi điểm (đồng/thửa) Tiền đặt trước tham gia đấu giá (đồng) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (đồng/hồ sơ)
1 500 115,0 289.340.000 57.868.000 200.000
2 501 115,0 289.340.000 57.868.000 200.000
3 502 115,0 289.340.000 57.868.000 200.000
4 503 115,0 289.340.000 57.868.000 200.000
5 504 115,0 289.340.000 57.868.000 200.000
6 505 115,0 289.340.000 57.868.000 200.000
7 506 115,0 289.340.000 57.868.000 200.000
8 507 115,0 289.340.000 57.868.000 200.000
9 508 115,0 289.340.000 57.868.000 200.000
10 514 115,0 289.340.000 57.868.000 200.000
11 515 115,0 289.340.000 57.868.000 200.000
12 516 115,0 289.340.000 57.868.000 200.000
13 517 115,0 289.340.000 57.868.000 200.000
14 518 115,0 289.340.000 57.868.000 200.000
15 519 115,0 289.340.000 57.868.000 200.000
16 522 166,5 458.707.500 91.741.500 200.000

3.7. Quyền sử dụng đất ở nông thôn tại thôn Cây Thị, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Cụ thể:

STT Thửa đất số Diện tích (m2) Giá khởi điểm (đồng/thửa) Tiền đặt trước tham gia đấu giá (đồng) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (đồng/hồ sơ)
1 514 138,0 373.704.000 74.740.800 200.000
2 519 138,0 373.704.000 74.740.800 200.000
3 493 172,0 423.980.000 84.796.000 200.000
4 495 169,6 418.064.000 83.612.800 200.000
5 498 148,8 366.792.000 73.358.400 200.000
6 522 240,2 700.423.200 140.084.640 500.000

 

(Giá khởi điểm của từng thửa đất đấu giá chưa bao gồm thuế và các loại phí, lệ phí, người mua phải nộp theo quy định. Khách hàng trả giá từ giá khởi điểm (đồng/thửa) của từng thửa đất trở lên. Bán tách rời từng thửa đất).

  1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 26/02/2024 đến ngày 28/02/2024 (trong giờ hành chính), khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái để được tổ chức hướng dẫn đi xem tài sản tại thực địa các thửa đất đấu giá.
  2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá; thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký mua và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái từ ngày 22/02/2024 đến 16 giờ ngày 12/3/2024 (trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và chủ nhật);

– Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lục Yên từ 9 giờ đến 11 giờ, từ 14 giờ đến 16 giờ các ngày 11/3 và 12/3/2024.

Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, khi đến đăng ký phải có căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (bản photo kèm bản gốc để đối chiếu) và giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có).

  1. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: từ ngày 12; 13/3 và đến 16 giờ ngày 14/3/2024, khách hàng nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá vào 1 trong 2 tài khoản sau của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái:

– Tài khoản số 37110000145756 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Yên Bái.

– Tài khoản số 8701201000880 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh thành phố Yên Bái 2.

Nội dung: [tên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá hoặc người được ủy quyền hợp lệ] nộp tiền đặt trước thửa đất số [số thửa đất] tại [địa chỉ thửa đất].

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Bắt đầu từ 9 giờ ngày 15/3/2024 tại hội trường Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Điều kiện tổ chức đấu giá: đấu giá quyền sử dụng đất mỗi thửa đất được coi là một cuộc đấu giá. Cuộc đấu giá được tổ chức khi có ít nhất hai đối tượng đăng ký tham gia đấu giá trở lên đáp ứng đủ các điều kiện tham gia đấu giá theo quy định.

  1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái bỏ vào thùng phiếu.
  2. 9. Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá:

Phòng bán hồ sơ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái từ ngày 22/02/2024 đến 16 giờ ngày 14/3/2024 (trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và chủ nhật);

– Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lục Yên từ 9 giờ đến 11 giờ, từ 14 giờ đến 16 giờ các ngày 11/3 và 12/3/2024, khách hàng nộp phiếu trả giá cho cán bộ bán hồ sơ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

Đối với khách hàng nộp phiếu trực tiếp, đề nghị khách hàng ký và ghi rõ họ tên vào danh sách nhận phiếu của Trung tâm.

(Tất cả các phiếu trả giá không tính theo dấu bưu chính đối với trường hợp gửi phiếu qua đường bưu chính. Sau 16 giờ ngày 14/3/2024 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái sẽ không nhận bất kỳ phiếu trả giá nào).

  1. 10. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

SĐT 02163.856.699

 

Nơi nhận:

– Đài Phát thanh – truyền hình tỉnh Yên Bái (q/c);

– Cổng TT ĐTQG về đấu giá tài sản (q/c);

– UBND các xã: Trúc Lâu, Liễu Đô, Minh Xuân,

Tân Lĩnh, Mai Sơn (niêm yết);

– Ban QLDA ĐTXD huyện Lục Yên (niêm yết; phối hợp);

– Bộ phận bán hồ sơ;

– Niêm yết tại bảng tin TTDVĐGTS tỉnh Yên Bái;

– Lưu: VT, HSNV.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Minh Đức

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *