Quyền sử dụng đất ở tại tổ dân phố số 6, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái gồm 14 thửa

SỞ TƯ PHÁP TỈNH YÊN BÁI

TRUNG TÂM DỊCH VỤ

 ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

––––––––––––––

Số: 19/TB-TTĐG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––

 

              Yên Bái, ngày 06 tháng 3 năm 2024

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(Đấu giá theo thủ tục rút gọn theo Điều 53 Luật Đấu giá tài sản)

 

 

  1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

  1. Đơn vị có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

  1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở tại tổ dân phố số 6, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái gồm 14 thửa. Cụ thể như sau:
STT Số thửa đất Diện tích (m2) Giá đất (đồng/m2) Giá khởi điểm
(đ)
Tiền đặt trước
(20% GKĐ) (đ)
Tiền mua hồ sơ tham gia ĐG (đ/hs)
1 Thửa đất số 140 160,0 10.545.000 1.687.200.000 337.440.000 500.000
2 Thửa đất số 141 160,0 10.545.000 1.687.200.000 337.440.000 500.000
3 Thửa đất số 142 160,0 10.545.000 1.687.200.000 337.440.000 500.000
4 Thửa đất số 143 198,8 10.545.000 2.096.346.000 419.269.200 500.000
5 Thửa đất số 145 143,4 11.100.000 1.591.740.000 318.348.000 500.000
6 Thửa đất số 150 128,0 11.100.000 1.420.800.000 284.160.000 500.000
7 Thửa đất số 151 128,0 11.100.000 1.420.800.000 284.160.000 500.000
8 Thửa đất số 152 128,0 11.100.000 1.420.800.000 284.160.000 500.000
9 Thửa đất số 161 100,0 43.800.000 4.380.000.000 876.000.000 500.000
10 Thửa đất số 162 100,0 43.800.000 4.380.000.000 876.000.000 500.000
11 Thửa đất số 163 100,0 43.800.000 4.380.000.000 876.000.000 500.000
12 Thửa đất số 164 100,0 43.800.000 4.380.000.000 876.000.000 500.000
13 Thửa đất số 169 150,8 39.530.000 5.961.124.000 1.192.224.800 500.000
14 Thửa đất số 177 784,0 4.764.743.200 952.948.640 500.000

 

(Giá khởi điểm của từng thửa đất đấu giá chưa bao gồm thuế và các loại phí, lệ phí, người mua phải nộp theo quy định. Khách hàng trả giá từ giá khởi điểm (đồng/thửa) của từng thửa đất trở lên. Bán tách rời từng thửa đất).

  1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 07/3/2024 đến ngày 11/3/2024 (trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và chủ nhật), khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái để được tổ chức hướng dẫn đi xem tài sản tại thực địa các thửa đất tại tổ dân phố số 6, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
  2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá; Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký mua và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái từ ngày 07/3/2024 đến 16 giờ ngày 13/3/2024 (trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và chủ nhật). Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật, khi đến đăng ký phải có căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (bản photo kèm bản gốc để đối chiếu) và giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có).
  3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: vào các ngày 12; 13/3/2024 và đến 16 giờ ngày 14/3/2024, khách hàng nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá vào 1 trong 2 tài khoản sau của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái:

– Tài khoản số 37110000145756 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Yên Bái.

– Tài khoản số 8701201000880 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh thành phố Yên Bái 2.

Nội dung: [tên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá] nộp tiền đặt trước thửa đất số [số thửa đất] tại tổ 6, thị trấn Yên Thế và nộp 01 bản chứng từ nộp tiền đặt trước cho bộ phận bán hồ sơ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái trước ngày công bố giá. Khoản tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái theo xác nhận của ngân hàng thụ hưởng trước ngày công bố giá và không được tính lãi.

Khách hàng nộp số tiền đặt trước của từng thửa đất ít nhất bằng số tiền đã niêm yết. Trường hợp khách hàng nộp thiếu tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện đấu giá. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái chấp nhận khoản tiền đặt trước khách hàng tự nguyện nộp cao hơn số tiền đã niêm yết.

 

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Bắt đầu từ 9 giờ ngày 15/3/2024 tại phòng bán đấu giá Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: Tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái bỏ vào thùng phiếu. Trung tâm tiếp nhận phiếu trả giá từ ngày bán hồ sơ đến 16 giờ ngày 14/3/2024 (không tính theo dấu bưu chính đối với trường hợp gửi phiếu qua đường bưu chính).
  3. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

SĐT 02163.856.699

 

Nơi nhận:

– Đài Phát thanh – truyền hình tỉnh Yên Bái (q/c);

– Cổng TT ĐTQG về đấu giá tài sản (q/c);

– UBND thị trấn Yên Thế (niêm yết);

– TT PTQĐ tỉnh Yên Bái (phối hợp);

– Bộ phận bán hồ sơ TTĐG;

– Niêm yết tại bảng tin TTDVĐGTS tỉnh Yên Bái;

– Lưu: VT, HSNV.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Minh Đức

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *