Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tổ dân phố số 1, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

SỞ TƯ PHÁP TỈNH YÊN BÁI

TRUNG TÂM DỊCH VỤ

 ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

––––––––––––––

Số: 20/TB-TTĐG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––

 

              Yên Bái, ngày 06 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Đấu giá theo thủ tục rút gọn theo Điều 53 Luật Đấu giá tài sản)

 

 1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

 1. Đơn vị có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

 1. 3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tổ dân phố số 1, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái với tổng giá khởi điểm là 483.947.200 đồng (không bao gồm thuế giá trị gia tăng) (Bằng chữ: Chín tỷ bốn trăm tám mươi ba triệu, chín trăm bốn mươi bảy nghìn, hai trăm đồng), trong đó:

3.1. Giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất:

3.1.1. Thông tin về thửa đất:

– Địa chỉ thửa đất: tổ dân phố số 1, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

– Diện tích thửa đất: 953,3m2

– Mục đích sử dụng đất:

– Hình thức: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần theo hình thức

đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

– Thời hạn sử dụng đất: 50 năm;

– Thửa đất số: 14; thuộc Mảnh đo đạc chỉnh lý Bản đồ địa chính số 98-2020: tỷ lệ 1/1.000 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đo tháng 8/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thẩm định tháng 8/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt tháng 8/2020.

– Vị trí thửa đất: Vị trí 3- Đường Hoàng Liên Sơn (dốc Đỏ- chợ Mường Lò đi Mù Cang Chải) – Đoạn từ số nhà 559 đến số nhà 577 (mã đoạn theo QÐ số 13/2023/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 của UBND tỉnh Yên Bái (3.15).

– Người trúng đấu giá đưa đất vào sử dụng trong vòng 12 tháng kể từ ngày nhận bàn giao đất tại thực địa.

3.1.2. Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất:

– Giá trị quyền sử dụng đất của thửa đất: 6.244.115.000 đồng

– Giá đất: 6.550.000 đồng/m2.

 

 

3.2. Giá khởi điểm bán đấu giá tài sản gắn liền với đất

STT Hạng mục tài sản Giá khởi điểm (đồng)
1 Nhà số 11 3.018.160.040
2 Rãnh nước 15.382.260
3 Điện chiếu sáng 101.220.139
4 Hàng rào B40=23m 37.333.214
5 Thu sét 40.074.765
6 Bể tự hoại, hố ga 27.661.819
Cộng 3.239.832.200

 

(Giá khởi điểm của tài sản đấu giá chưa bao gồm thuế và các loại phí, lệ phí, người mua được tài sản phải nộp theo quy định. Đấu giá chung cả quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, không đấu giá tách rời).

 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày 07/3/2024 đến ngày 11/3/2024 (trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và chủ nhật), khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái để được tổ chức hướng dẫn đi xem tài sản tại thực địa tại tổ dân phố số 1, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
 2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái từ ngày 07/3/2024 đến ngày 13/3/2024 (trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và chủ nhật).
 3. 6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái ngày 07/3/2024 đến ngày 13/3/2024 (trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và chủ nhật). Người đến đăng ký tham gia đấu giá đề nghị mang theo căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (bản photo kèm bản gốc để đối chiếu) và giấy ủy quyền hợp lệ (đối với trường hợp được ủy quyền).
 4. Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá; tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước khi tham gia đấu giá:

7.1 Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế hoặc hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực theo quy định của pháp luật thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 Luật Đất đai năm 2013, có Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

7.2. Điều kiện được tham gia đấu giá:

– Thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013.

– Có Đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu đơn do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, đưa đất vào sử dụng trong vòng 12 tháng kể từ ngày nhận bàn giao đất tại thực địa.

– Có dự án đầu tư sơ bộ trong đó có nội dung: tổng mức đầu tư, mục đích sử dụng đất, mục đích sử dụng các công trình trên đất khi trúng đấu giá, cam kết tiến độ đưa đất vào sử dụng, tiến độ thực hiện dự án đầu tư kể từ ngày nhận bàn giao đất tại thực địa, kèm theo bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá có năng lực tài chính:

+ Nhà đầu tư doanh nghiệp: đối với doanh nghiệp đã hoạt động trên 1 năm thì có báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của doanh nghiệp; đối với doanh nghiệp mới thành lập thì có Giấy xác nhận số dư tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại hoặc cam kết của ngân hàng về việc cho vay vốn để thực hiện.

+ Nhà đầu tư là hộ gia đình, cá nhân: Có giấy xác nhận số dư tài khoản tiền gửi của nhà đầu tư tại ngân hàng hoặc cam kết của ngân hàng về việc cho vay vốn để thực hiện.

+ Tài liệu có liên quan để chứng minh khả năng tài chính của nhà đầu tư (nếu có).

– Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

– Đã nộp đủ khoản tiền đặt trước.

– Không thuộc các trường hợp không được tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

– Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo xác nhận về cư trú); một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá, trường hợp có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng Công ty thì chỉ được một Doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng Công ty với Công ty thành viên, Công ty mẹ và Công ty con, Doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một Doanh nghiệp tham gia đấu giá.

7.3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000đ (Một triệu đồng)/01 hồ sơ.

7.4. Tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá: 20% (hai mươi phần trăm) tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

7.5. Điều kiện tổ chức đấu giá:

– Cuộc đấu giá được tổ chức khi có ít nhất từ 02 (hai) đơn đăng ký tham gia đấu giá trở lên và đáp ứng đủ điều kiện tham gia đấu giá.

– Trường hợp khi hoàn tất các thủ tục đấu giá theo quy định của pháp luật mà chỉ có 01 (một) đối tượng đủ điều kiện tham gia đấu giá thì Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái để có trách nhiệm báo cáo Sở Tài nguyên và môi trường để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

 

 

 1. 8. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

– Vào các ngày 12; 13 và đến trước 16 giờ ngày 14/3/2024 khách hàng nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá vào 1 trong 2 tài khoản sau của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái:

– Tài khoản số 37110000145756 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Yên Bái.

– Tài khoản số 8701201000880 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh thành phố Yên Bái 2.

Nội dung: [tên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá hoặc người được ủy quyền hợp lệ] nộp tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại tổ 1 phường Pú Trạng thị xã Nghĩa Lộ và nộp 01 bản chứng từ nộp tiền đặt trước cho bộ phận bán hồ sơ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái trước 16 giờ ngày 14/3/2024. Khoản tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái (theo xác nhận của Ngân hàng thụ hưởng).

Khách hàng nộp số tiền đặt trước ít nhất bằng 20% tổng giá khởi điểm tài sản đấu giá. Trường hợp khách hàng nộp thiếu tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện đấu giá. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái chấp nhận khoản tiền đặt trước khách hàng tự nguyện nộp cao hơn 20% tổng giá khởi điểm tài sản đấu giá (Tiền đặt trước không tính lãi).

 1. 9. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Bắt đầu từ 10 giờ ngày 15/3/2024 tại phòng bán đấu giá Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: Tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Phương pháp xác định người trúng đấu giá:

Người trúng đấu giá là người có TỔNG CỘNG GIÁ TRẢ của quyền sử dụng đất và giá trả của tài sản gắn liền với đất cao nhất và hợp lệ.

Trường hợp có từ hai người trở lên cùng có TỔNG CỘNG GIÁ TRẢ của quyền sử dụng đất và giá trả tài sản gắn liền với đất cao nhất và hợp lệ thì ngay tại buổi công bố giá, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Hình thức đấu giá bằng lời nói trực tiếp tại cuộc đấu giá. Bước giá: 10.000.000đ (Mười triệu đồng) tính chung cho mỗi lần trả giá. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

 1. Thời hạn nộp tiền thuê đất, tiền sử dụng đất:

Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người trúng đấu giá thực hiện kê khai Tờ khai lệ phí trước bạ (bản chính).

– Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, người sử dụng đất, thuê đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất, thuê đất theo thông báo;

– Chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, người sử dụng đất, thuê đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất, thuê đất còn lại theo thông báo.

Hết thời hạn nộp tiền theo quy định mà người trúng đấu giá không nộp đủ số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Thông báo của cơ quan thuế, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cơ quan thuế gửi thông báo đến cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp làm căn cứ để trình hủy Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá QSDĐ. Khi hủy Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá QSDĐ, người trúng đấu giá không được hoàn trả lại khoản tiền đặt cọc.

 1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái bỏ vào thùng phiếu. Trung tâm tiếp nhận phiếu trả giá từ ngày bán hồ sơ tham gia đấu giá đến trước 16 giờ ngày 14/3/2024 (không tính theo dấu bưu chính đối với trường hợp gửi phiếu qua đường bưu chính).
 2. 1 Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

ĐT 02163.856.699

 

 

Nơi nhận:

– Đài Phát thanh – truyền hình tỉnh Yên Bái (q/c);

– Cổng TT ĐTQG về đấu giá tài sản (q/c);

– UBND phường Pú Trạng (niêm yết);

– TT PTQĐ tỉnh Yên Bái (phối hợp);

– Bộ phận bán hồ sơ TTĐG;

– Niêm yết tại bảng tin TTDVĐGTS tỉnh Yên Bái;

– Lưu: VT, HSNV.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Minh Đức

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *