Lâm sản loài thực vật rừng thông thường gỗ rừng tự nhiên, rừng trồng trên diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án: đường kết nối Mường La (Sơn La), Than Uyên, Tân Uyên (Lai Châu), Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên (Yên Bái) với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (IC15)” (đoạn tuyến đi qua xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái)

 

SỞ TƯ PHÁP TỈNH YÊN BÁI

TRUNG TÂM DVĐG TÀI SẢN

––––––––

Số: 116/TB-TTĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Yên Bái, ngày 15 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

 

 

  1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

Địa chỉ: Tổ 8, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

  1. Đơn vị có tài sản: Ủy ban nhân dân xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Địa chỉ: xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

  1. Tài sản đấu giá: Lâm sản loài thực vật rừng thông thường gỗ rừng tự nhiên, rừng trồng trên diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án: đường kết nối Mường La (Sơn La), Than Uyên, Tân Uyên (Lai Châu), Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên (Yên Bái) với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (IC15)” (đoạn tuyến đi qua xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái). Cụ thể như sau:

– Địa điểm khai thác: tại xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

– Diện tích khai thác: 1,562ha; trong đó: 1,373 ha rừng tự nhiên; 0,189 ha rừng trồng.

– Tổng trữ lượng cây gỗ khai tác tận dụng là: 58,786m3, trong đó:

+ Trữ lượng gỗ trong rừng tự nhiên là 56,986m3;

+ Trữ lượng gỗ trong rừng trồng là 1,8m3 (Bao gồm: rừng trồng thông 0,019m3; rừng trồng sơn tra 1,692m3; cây gỗ tự nhiên tái sinh 0,09m3)

– Phương thức khai thác: khai thác trắng trên toàn bộ diện tích các lô rừng đã được chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án đường kết nối Mường La (Sơn La), Than Uyên, Tân Uyên (Lai Châu), Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên (Yên Bái) với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (IC15) (đoạn tuyến đi qua xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái).

– Thời gian khai thác: Người trúng đấu giá khai thác trong vòng 45 ngày kể từ ngày được đơn vị có tài sản bàn giao.

  1. 4. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 842.000đ (Hai mươi bảy triệu tám trăm bốn mươi hai nghìn đồng). Trong đó:

– Giá lâm sản khu vực rừng tự nhiên là: 27.362.000đ (Hai mươi bảy triệu ba trăm sáu mươi hai nghìn đồng).

– Giá khu vực rừng trồng là: 480.000đ (Bốn trăm tám mươi nghìn đồng).

(Giá khởi điểm trên không bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Khách hàng trúng giá mua được tài sản tự chịu các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí trong việc vận chuyển, bốc xếp tài sản đấu giá, các chi phí liên quan khác liên quan đến tài sản đấu giá theo quy định. Bán liền cả lô tài sản, không bán tách rời).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/01 hồ sơ.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 5.000.000đ (Năm triệu đồng).

  1. 5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 20/5/2024 đến ngày 22/5/2024 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản đấu giá, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Khách hàng có nhu cầu đi xem tài sản phải có căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân và phải qua phòng thường trực của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái để lấy giấy giới thiệu trước khi đi xem tài sản đấu giá.
  2. 6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá; thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký mua và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 16/5/2024 đến 16h ngày 28/5/2024 tại phòng bán hồ sơ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái (trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và chủ nhật). Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được đăng ký tham gia đấu giá: không thuộc các trường hợp không được tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá, trường hợp có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng Công ty thì chỉ được một Doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng Công ty với Công ty thành viên, Công ty mẹ và Công ty con, Doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một Doanh nghiệp tham gia đấu giá.

Tổ chức, hộ gia đình cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký (bản sao chứng thực) do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp, còn ở trạng thái “ĐANG HOẠT ĐỘNG” theo tra cứu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc xác nhận (có dấu đỏ) của Sở Kế hoạch và đầu tư tính đến thời điểm mua hồ sơ tham gia đấu giá.

Người đến mua hồ sơ tham gia đấu giá đề nghị có Giấy giới thiệu của tổ chức (đối với người không phải chủ doanh nghiệp), căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (bản photo kèm bản gốc để đối chiếu) và giấy ủy quyền bản chính (trong trường hợp được ủy quyền).

  1. 7. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: từ ngày 28/5/2024 đến 16h ngày 30/5/2024 khách hàng nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá vào 1 trong 2 tài khoản sau của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái: tài khoản số 37110000145756 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Yên Bái (BIDV Yên Bái) hoặc tài khoản số 8701201000880 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh thành phố Yên Bái 2.

Nội dung: [tên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá hoặc người được ủy quyền hợp lệ] nộp tiền đặt trước tài sản của UBND xã Chế Cu Nha và nộp 01 bản chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái trước ngày công bố giá. Khoản tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái trước ngày công bố giá theo xác nhận của ngân hàng thụ hưởng.

  1. 8. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: bắt đầu từ 16 giờ ngày 31/5/2024 tại Phòng bán đấu giá Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái. Tổ 8, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  2. 9. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái bỏ vào thùng phiếu. Phiếu trả giá được bỏ vào trong bì phiếu trả giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái phát hành và ghi rõ nơi nhận: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: Tổ 8, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái tiếp nhận phiếu trả giá từ ngày bán hồ sơ đến 16h ngày 30/5/2024 (kể cả trường hợp gửi hỏa tốc, không tính thời gian theo dấu của bưu chính trong trường hợp gửi phiếu qua đường bưu chính).

  1. 10. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

ĐT: 02163.856.699.

 

Nơi nhận:

– Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS (q/c);

– Đài PT-TH tỉnh Yên Bái (q/c);

– UBND xã Chế Cu Nha (phối hợp);

– Nơi để tài sản (để niêm yết);

– Bộ phận bán hồ sơ TTDVĐG tài sản;

– Bảng thông tin TTDVĐG tài sản (n/y);

– Lưu: VT, HSĐG.

 

 GIÁM ĐỐC

Trần Minh Đức

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *