Khoáng sản là đá cảnh suối giàng Lô 01: 18.800kg đá cảnh suối giàng Lô 02: 10.300kg đá cảnh suối giàng

 SỞ TƯ  PHÁP TỈNH YÊN BÁI

TRUNG TÂM DỊCH VỤ

 ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

––––––––––––––

Số: 125 /TB-TTĐG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––

 

              Yên Bái, ngày 23 tháng 5 năm 2024

 

 

 

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

 1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái – Tổ 8 đường Trần Phú, Phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

ĐT: 0216.3856.699

 1. Đơn vị có tài sản: Đội Quản lý thị trường số 1- Cục QLTT tỉnh Yên Bái
 2. 3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

Khoáng sản là đá cảnh suối giàng

Lô 01: 18.800kg đá cảnh suối giàng. Giá khởi điểm: 39.480.000đ (Ba mươi chín triệu bốn trăm tám mươi ngàn đồng).

Lô 02: 10.300kg đá cảnh suối giàng. Giá khởi điểm: 22.660.000đ (Hai mươi hai triệu sáu trăm sáu mươi ngàn đồng)

(Giá bán trên chưa bao gồm thuế, phí, chi phí vận chuyển, người mua được tài sản phải nộp theo quy định).

 1. Xem tài sản: Từ ngày 27/5/2024 đến ngày 29/5/2024 (Trong giờ hành chính)  tại kho Đội QLTT số 1, Tổ 11, Phường Trung tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
 2. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Tại Trung tâm đấu giá hoặc qua đường bưu chính từ ngày 24/5/2024 đến 16h ngày 03/6/2024 (vào các ngày làm việc trong tuần trong giờ hành chính).

Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được tham gia đấu giá. Khi đến đăng ký xuất trình chứng minh thư hoặc căn cước công dân.

 1. Tiền mua hồ sơ: 100.000đ /01 hồ sơ
 2. 7. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá
 3. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Vào các ngày 03, 04, 05 tháng 6 năm 2024. (Khách hàng mua nhiều lô nộp riêng từng lô, không nộp gộp các lô vào chung giấy nộp tiền) Sau khi nộp tiền đặt trước nộp 01 bản chính giấy nộp tiền cho bộ phận bán hồ sơ của Trung tâm trước ngày đấu giá. Tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái. Khoản tiền đặt trước được nộp vào 1 trong 2 tài khoản sau của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái:

– Tài khoản số 37110000145756 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Yên Bái.

– Tài khoản số 8701201000880 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh thành phố Yên Bái 2.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi đấu giá: Bắt đầu vào 08h 30 ngày 06/6/2024 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.
 2. Hình thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá
 3. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Chi tiết liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái. ĐT 02163.856.699.

Nơi nhận:

– Cổng thông tin đấu giá tài sản quốc gia;

– Đội QLTT số 1 Nghĩa Lộ, (n/y, phối hợp);

– Niêm yết tại TTDVĐGTS tỉnh Yên Bái;

– Đc Giám đốc (báo cáo);

– Trang Web, facebook của TT;

– Bộ phận bán hồ sơ;

– Lưu, VT, HS.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Thị Hồng Vân

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *