3.1 Quỹ đất ở nông thôn thuộc thôn Ả Thượng, xã Nghĩa Phúc, khu dân cư nông thôn mới (Khu vực bệnh viện thị xã Nghĩa Lộ) xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái 3.2. Quỹ đất tại Bản Xa, xã Nghĩa Lợi gồm 23 thửa đất

 SỞ TƯ  PHÁP TỈNH YÊN BÁI

TRUNG TÂM DỊCH VỤ

 ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

––––––––––––––

Số:  128 /TB-TTĐG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––

 

              Yên Bái, ngày 28 tháng 5  năm 2024

 

 

 

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

 

  1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái – Tổ 8 đường Trần Phú, Phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  2. 2. Đơn vị có tài sản: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thị xã Nghĩa Lộ

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

  1. 3. Tài sản đấu giá:

3.1 Quỹ đất ở nông thôn thuộc thôn Ả Thượng, xã Nghĩa Phúc, khu dân cư nông thôn mới (Khu vực bệnh viện thị xã Nghĩa Lộ) xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

 STT Thửa đất số Diện tích (m2) Giá đất (đồng/m2) Giá khởi điểm
(đ)
Tiền đặt trước
(20% GKĐ) (đ)
Tiền mua hồ sơ tham gia ĐG (đ)
1 Thửa đất số 711 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
2 Thửa đất số 712 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
3 Thửa đất số 713 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
4 Thửa đất số 714 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
5 Thửa đất số 715 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
6 Thửa đất số 716 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
7 Thửa đất số 717 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
8 Thửa đất số 718 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
9 Thửa đất số 719 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
10 Thửa đất số 720 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
11 Thửa đất số 721 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
12 Thửa đất số 722 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
13 Thửa đất số 723 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
14 Thửa đất số 724 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
15 Thửa đất số 725 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
16 Thửa đất số 726 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
17 Thửa đất số 727 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
18 Thửa đất số 728 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
19 Thửa đất số 729 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
20 Thửa đất số 730 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
21 Thửa đất số 731 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
22 Thửa đất số 732 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
23 Thửa đất số 733 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
24 Thửa đất số 734 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
25 Thửa đất số 735 116,0 7.028.000 815.248.000 163.049.600 500.000
26 Thửa đất số 737 103,9 7.028.000 730.209.200 146.041.840 500.000
27 Thửa đất số 738 99,1 7.028.000 696.474.800 139.294.960 500.000
28 Thửa đất số 740 107,8 7.028.000 757.618.400 151.523.680 500.000
29 Thửa đất số 741 113,0 7.028.000 794.164.000 158.832.800 500.000
30 Thửa đất số 742 118,3 7.028.000 831.412.400 166.282.480 500.000
31 Thửa đất số 743 118,4 7.028.000 832.115.200 166.423.040 500.000
32 Thửa đất số 744 119,9 7.028.000 842.657.200 168.531.440 500.000
33 Thửa đất số 745 120,0 7.028.000 843.360.000 168.672.000 500.000
34 Thửa đất số 746 122,8 7.028.000 863.038.400 172.607.680 500.000
35 Thửa đất số 748 117,3 7.028.000 824.384.400 164.876.880 500.000

3.2. Quỹ đất tại Bản Xa, xã Nghĩa Lợi gồm 23 thửa đất

 

STT Tên thửa đất Diện tích (m2) Giá đất (đồng/m2) Giá khởi điểm
(đ)
Tiền đặt trước (20% GKĐ) (đ) Tiền mua hồ sơ tham gia ĐG (đ)
1 911 122.4 12,044,000 1,474,185,600 294,837,120 500,000
2 918 134.6 12,044,000 1,621,122,400 324,224,480 500,000
3 919 137.5 12,044,000 1,656,050,000 331,210,000 500,000
4 920 140.4 12,044,000 1,690,977,600 338,195,520 500,000
5 921 143.3 12,044,000 1,725,905,200 345,181,040 500,000
6 922 146.4 12,044,000 1,763,241,600 352,648,320 500,000
7 923 179.4 12,044,000 2,160,693,600 432,138,720 500,000
8 924 183.4 12,044,000 2,208,869,600 441,773,920 500,000
9 925 187.4 12,044,000 2,257,045,600 451,409,120 500,000
10 926 159.6 12,044,000 1,922,222,400 384,444,480 500,000
11 927 162.6 12,044,000 1,958,354,400 391,670,880 500,000
12 928 164.2 12,044,000 1,977,624,800 395,524,960 500,000
13 929 163.7 12,044,000 1,971,602,800 394,320,560 500,000
14 930 163.1 12,044,000 1,964,376,400 392,875,280 500,000
15 931 162.4 12,044,000 1,955,945,600 391,189,120 500,000
16 932 160.3 12,044,000 1,930,653,200 386,130,640 500,000
17 933 156.5 12,044,000 1,884,886,000 376,977,200 500,000
18 934 153.7 12,044,000 1,851,162,800 370,232,560 500,000
19 935 152.2 12,044,000 1,833,096,800 366,619,360 500,000
20 936 144.7 12,044,000 1,742,766,800 348,553,360 500,000
21 937 143.2 12,044,000 1,724,700,800 344,940,160 500,000
22 938 139.8 12,044,000 1,683,751,200 336,750,240 500,000
23 939 211.2 12,044,000 2,543,692,800 508,738,560 500,000

 

Khách hàng trả giá từ giá khởi điểm (đồng/thửa) của từng thửa đất trở lên. Giá khởi điểm của các thửa đất đấu giá chưa bao gồm thuế và các loại phí, lệ phí, người mua phải nộp theo quy định. Bán tách rời từng thửa đất.

  1. 4. Xem tài sản: Từ ngày 04/6/2024 đến 16h30 ngày 06/6/2024 (trong giờ hành chính), khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái để được hướng dẫn đi xem tài sản tại thực địa các thửa đất đấu giá thôn Ả Thượng, xã Nghĩa Phúc, khu dân cư nông thôn mới (Khu vực bệnh viện thị xã Nghĩa Lộ) xã Nghĩa Phúc và tại Bản Xa, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
  2. 5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, thời gian địa điểm điều kiện, cách thức đăng ký mua và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái từ ngày 29/5/2024 đến 16h00 ngày 17/6/2024. Tại UBND xã Nghĩa Phúc từ 8h đến 16h  ngày 17/6/2024. Khách hàng có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật. Khi đến mua hồ sơ phải có căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (bản phô tô kèm bản gốc để đối chiếu).

  1. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Vào các ngày 17,18,19 tháng 6 năm 2024 khách hàng nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá vào 1 trong 2 tài khoản sau của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái:

– Tài khoản số 37110000145756 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Yên Bái.

– Tài khoản số 8701201000880 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh thành phố Yên Bái 2.

Nội dung: [tên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá] nộp tiền đặt trước thửa đất số [số thửa đất] tại ……………….. Khoản tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái theo xác nhận của ngân hàng thụ hưởng trước ngày công bố giá  mới là hợp lệ.

Khách hàng nộp số tiền đặt trước của từng thửa đất ít nhất bằng số tiền đã niêm yết trong Quy chế. Trường hợp khách hàng nộp thiếu tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái chấp nhận khoản tiền đặt trước khách hàng tự nộp cao hơn số tiền đã niêm yết hoặc tự nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá trước thời gian quy định trong Quy chế cuộc đấu giá. Trường hợp khách hàng nộp gộp tổng số tiền đặt trước của nhiều thửa đất ( nếu thiếu tiền đặt trước của tổng số các thửa đất ) thì giấy nộp gộp tiền đặt trước  được coi như không hợp lệ để đấu giá các thửa đất.

  1. 7. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Bắt đầu từ hồi 09 giờ ngày 20/6/2024 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.
  2. 8. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phiếu trả giá được gửi qua đường Bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái bỏ vào thùng phiếu. Trung tâm tiếp nhận phiếu trả giá từ ngày bán hồ sơ đến 15 giờ 00 ngày 19/6/2024 (không tính theo dấu bưu chính đối với trường hợp gửi phiếu qua đường bưu chính).
  3. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết  liên hệ SĐT: 02163.856.699

 Nơi nhận:

– Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS;

– Đài PT-TH tỉnh Yên Bái;

– UBND xã Nghĩa Phúc, Nghĩa Lợi (niêm yết);

– Ban QLDAĐTXD Nghĩa Lộ (n/y, phối hợp);

– Niêm yết tại TTDVĐGTS tỉnh Yên Bái;

– Trang facebook, TTĐT của Trung tâm;

– Đc giám đốc (báo cáo);

– Bộ phận bán hồ sơ;

– Lưu, VT, HS.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Thị Hồng Vân

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *