Quyền sử dụng đất: Dự án xây dựng khu dân cư đô thị mới, quỹ đất Trung tâm dân số – KHHHGĐ (cũ). Tổ dân phố 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; Tài sản gắn liền với đất: Nhà làm việc kết cấu bê tông cốt thép (02 tầng): diện tích xây dựng: 77 m2; diện tích sàn sử dụng: 140m2

 SỞ TƯ  PHÁP TỈNH YÊN BÁI

TRUNG TÂM DỊCH VỤ

 ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

––––––––––––––

Số: 139 /TB-TTĐG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––

 

              Yên Bái, ngày 21 tháng 12 năm 2023

 

 

 

THÔNG BÁO  THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẤU GIÁ

 (Thay cho thông báo 129 ngày 08/12/2023)

 

 

  1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái – Tổ 8 đường Trần Phú, Phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  2. 2. Đơn vị có tài sản: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Yên

Địa chỉ: Thị trấn Mậu A, huyện văn Yên, tỉnh Yên Bái.

  1. 3. Tài sản đấu giá:

3.1. Quyền sử dụng đất: Dự án xây dựng khu dân cư đô thị mới, quỹ đất Trung tâm dân số – KHHHGĐ (cũ). Tổ dân phố 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Vị trí thửa đất: Vị trí 1 đường Lý Thường Kiệt. Vị trí ranh giới thửa đất định giá được xác định thuộc mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số 174 – 2023.

Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài

Tổng diện tích thửa bán đấu giá quyền sử dụng đất: 319,0m2

Giá trị quyền sử dụng đất của thửa đất: 8.869.795.000đ (Tám tỷ tám trăm sáu chín triệu bẩy trăm chín năm ngàn đồng)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3.2. Tài sản gắn liền với đất: Nhà làm việc kết cấu bê tông cốt thép (02 tầng): diện tích xây dựng: 77 m2; diện tích sàn sử dụng: 140m2

Giá khởi điểm tài sản gắn liền với đất: 347.941.000đ (Ba trăm bốn mươi bẩy triệu chín trăm bốn mốt ngàn đồng)

Tổng giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: 9.217.736.000đ (Chín tỷ hai trăm mười bẩy triệu bẩy trăm ba sáu nghìn đồng)

(Bán gộp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất, giá khởi điểm đấu giá chưa bao gồm thuế và các loại phí, lệ phí, người mua phải nộp theo quy định; tiền đặt trước không tính lãi).

  1. 4. Xem tài sản: Từ ngày 12/12/2023 đến 16h30 ngày 14/12/2023 (trong giờ hành chính), khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái để được hướng dẫn đi xem tài sản tại thực địa tổ dân phố 5, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
  2. 5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, thời gian địa điểm điều kiện, cách thức đăng ký mua và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái từ ngày 09/12/2023 đến 16h ngày 26/12/2023. Tại phòng tiếp công dân UBND huyện Văn Yên từ 8h đến 16h các ngày 25,26/12/2023. Khách hàng có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật. Khi đến mua hồ sơ phải có căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (bản phố tô kèm bản gốc để đối chiếu).
  3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Vào các ngày 26,27,28 tháng 12 năm 2023 khách hàng nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá vào 1 trong 2 tài khoản sau của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái:

– Tài khoản số 37110000145756 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Yên Bái.

– Tài khoản số 8701201000880 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh thành phố Yên Bái 2.

Nội dung: [tên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá] nộp tiền đặt trước thửa đất  [ thửa đất] tại ……………….. Khoản tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái theo xác nhận của ngân hàng thụ hưởng trước ngày công bố giá  mới là hợp lệ.

Khách hàng nộp số tiền đặt trước của  thửa đất ít nhất bằng số tiền đã niêm yết trong Quy chế. Trường hợp khách hàng nộp thiếu tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái chấp nhận khoản tiền đặt trước khách hàng tự nộp cao hơn số tiền đã niêm yết hoặc tự nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá trước thời gian quy định trong Quy chế cuộc đấu giá. Trường hợp khách hàng nộp gộp tổng số tiền đặt trước của nhiều thửa đất ( nếu thiếu tiền đặt trước của tổng số các thửa đất ) thì giấy nộp gộp tiền đặt trước  được coi như không hợp lệ để đấu giá các thửa đất.

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Bắt đầu từ hồi 09 giờ ngày 29/12/2023 tại Trung tâm Chính trị huyện Văn Yên, Thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
  2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phiếu trả giá được gửi qua đường Bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái bỏ vào thùng phiếu. Trung tâm tiếp nhận phiếu trả giá từ ngày bán hồ sơ đến 16 giờ 00 ngày 28/12/2023 (không tính theo dấu bưu chính đối với trường hợp gửi phiếu qua đường bưu chính).
  3. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết  liên hệ SĐT: 02163.856.699

 Nơi nhận:

– Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS;

– Đài PT-TH tỉnh Yên Bái;

– UBND TT Mậu A (niêm yết);

– Ban QLDAĐTXD Văn Yên (n/y, phối hợp);

– Niêm yết tại TTDVĐGTS tỉnh Yên Bái;

– Trang facebook, TTĐT của Trung tâm;

– Đc giám đốc (báo cáo);

– Bộ phận bán hồ sơ;

– Lưu, VT, HS.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Thị Hồng Vân

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *